Ffisiotherapi

Mae ffisiotherapi yn helpu i adfer symudiad a gweithrediad pan fydd anaf, salwch neu anabledd yn effeithio ar rywun.

Mae ffisiotherapyddion yn helpu pobl trwy symud ac ymarfer corff, therapi llaw, addysg a chyngor.

A group of physiotherapy candidates

Gallant eich helpu i gynnal eich iechyd a rheoli poen, gan eich galluogi i aros yn annibynnol cyhyd â phosibl.

Mae ffisiotherapi yn broffesiwn sy’n seiliedig ar wyddoniaeth ac mae’n cymryd agwedd ‘person cyfan’, sy’n cynnwys eich ffordd o fyw. Yn greiddiol i’ch cyfranogiad yn eich gofal eich hun, trwy addysg, ymwybyddiaeth, grymuso a chyfranogiad yn eich dewis driniaeth.

Ein harbenigeddau

Hefyd yn yr adran hon

Mae ein holl ffisiotherapyddion wedi’u cofrestru’n broffesiynol gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC).

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content