Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Ffisiotherapi

Mae ffisiotherapi yn helpu i adfer symudiad a gweithrediad pan fydd anaf, salwch neu anabledd yn effeithio ar rywun.

Mae ffisiotherapyddion yn helpu pobl trwy symud ac ymarfer corff, therapi llaw, addysg a chyngor.

A group of physiotherapy candidates

Gallant eich helpu i gynnal eich iechyd a rheoli poen, gan eich galluogi i aros yn annibynnol cyhyd â phosibl.

Mae ffisiotherapi yn broffesiwn sy’n seiliedig ar wyddoniaeth ac mae’n cymryd agwedd ‘person cyfan’, sy’n cynnwys eich ffordd o fyw. Yn greiddiol i’ch cyfranogiad yn eich gofal eich hun, trwy addysg, ymwybyddiaeth, grymuso a chyfranogiad yn eich dewis driniaeth.

Ein harbenigeddau

Hefyd yn yr adran hon

Mae ein holl ffisiotherapyddion wedi’u cofrestru’n broffesiynol gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC).

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content