Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sgrinio

Ydych chi’n amau eich bod wedi torri asgwrn?

Ydych chi’n methu symud rhan y corff a anafwyd neu roi pwysau arni neu ydych yn methu cerdded?

Os ateboch chi ydw i’r naill neu’r llall, ffoniwch GIG 111.

Oes gennych chi gymal poenus, poeth, chwyddedig?

Ydych chi’n teimlo gwendid sydyn neu un sy’n cynyddu’n gyflym mewn un neu fwy o rannau o’ch corff? Gall hyn fod gyda neu heb newid mewn ymdeimlad ee. Pinnau bach neu ddiffyg teimlad.

Os ateboch ydw i unrhyw un o’r rhain, ffoniwch eich meddyg teulu heddiw.

Ydych chi’n cael unrhyw anhawster i basio wrin neu deimlo na allwch wagio eich pledren yn llawn? A oes gennych unrhyw anymataliaeth coluddyn (wedi trochi eich hun) neu ddiffyg teimlad o amgylch eich anws (pen ôl) neu’ch organau rhywiol?

Os ateboch chi ydw i’r naill neu’r llall, ffoniwch GIG 111.

Os ydych wedi ateb NA i bob un o'r rhain, dylai ein canllaw hunangymorth allu eich helpu i ddod o hyd i'r cymorth cywir.

Hefyd yn yr adran hon

Dolenni Defnyddio

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content