ESCAPE pain ar gyfer Cefnau

Galluogi Hunanreoli ac Ymdopi â Phoen Arthritig gan ddefnyddio Ymarfer Corff (ESCAPE)

Mae ESCAPE-pain yn rhaglen adsefydlu ar gyfer pobl sydd â phoen cronig yn y cymalau. Mae’r rhaglen yn integreiddio hunanreoli addysgol a strategaethau ymdopi gyda threfn ymarfer corff sydd wedi’i unigoli ar gyfer pawb sy’n ei defnyddio.

Escape pain logo

Sut mae gweithdai ESCAPE Pain yn helpu pobl yng Nghaerdydd a’r Fro?

Mae’r rhaglen ESCAPE-pain yn helpu i ddeall eich cyflwr, yn dysgu pethau syml i chi y gallwch eu gwneud i’ch helpu eich hun ac yn mynd â chi drwy raglen ymarfer corff flaengar i’ch helpu i reoli eich poen yn well.

Ni fydd y rhaglen yn gwella eich poen yn llwyr, ond ei nod yw lleihau eich poen, gwella’ch gweithrediad corfforol, yn ogystal â’ch hyder yn eich gallu i reoli eich cyflwr.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn cynnig dwy raglen ESCAPE-pain ar wahân:

 • ESCAPE-pain ar gyfer Cefnau – wedi’i gynllunio’n benodol er budd pobl â phoen cefn parhaus gan roi’r sgiliau a’r technegau i chi hunanreoli eich poen cefn.
 • ESCAPE-pain ar gyfer cluniau/pengliniau – wedi’u cynllunio’n benodol er budd pobl ag arthritis y glun a’r pen-glin. I gael gwybod mwy am ESCAPE-pain ar gyfer arthritis y glun neu’r pen-glin cliciwch yma.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am y Rhaglen ESCAPE-pain yn gyffredinol 

Beth yw’r Rhaglen ESCAPE-pain ar gyfer poen Cefn?

 • Mae’r rhaglen yn 6 wythnos o hyd
 • Byddwch yn mynychu 2 ddosbarth bob wythnos (cyfanswm o 12 dosbarth)
 • Trafodaeth grŵp 15-20 munud ar bwnc penodol sy’n ymwneud â phoen cefn
 • 30-40 munud o wahanol ymarferion a gynlluniwyd i wella eich symudiad a’ch gweithrediad
 • Gofynnir i chi lenwi holiadur cyn ac ar ôl i chi gymryd rhan yn y rhaglen. Byddwch yn cael eich canlyniadau unigol eich hun, a fydd yn ddefnyddiol i weld faint o gynnydd rydych wedi’i wneud.

Ble alla i fynychu ESCAPE-pain ar gyfer Poen Cefn?

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn cynnig Rhaglen ESCAPE-pain ar gyfer poen cefn yn y lleoliadau canlynol:

Canolfan Hamdden y Dwyrain

 • Dydd Llun a Dydd Mercher 14:30 – 15:30

Canolfan Hamdden y Gorllewin

 • Dydd Mawrth a Dydd Iau 12:00 – 13:00

Canolfan Hamdden Y Barri

 • Dydd Mawrth a Dydd Gwener 10:00 – 11:00

Canolfan Hamdden y Penarth

 • Dydd Llun a Dydd Iau 09:00 – 10:00

Sut ydw i'n cyfeirio fy hun?

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn unrhyw un o’r rhaglenni uchod, llenwch y ffurflen gyfeirio isod.

Bydd ffisiotherapydd yn cysylltu â chi dros y ffôn i gadarnhau eich addasrwydd ar gyfer y rhaglen, ac i archebu eich lle arni.

Hefyd yn yr adran hon

Sesiynau ESCAPEE

Mae digwyddiadau ESCAPEE yn sesiynau ymarfer corff dilynol i bobl sydd wedi cyflawni’r rhaglen Escape Pain ar gyfer poen clun, pen-glin neu gefn. Mae croeso i chi alw heibio a chymryd rhan.

Mawrth 2023
03 22
22 Mawrth 2023
Canolfan Hamdden Y Dwyrain, Rhodfa Llanrhymni, Llanrhymni
Caerdydd, CF3 4DN
03 23
23 Mawrth 2023
Canolfan Hamdden y Penarth, Heol Andrew, Cogan
Penarth, CF64 2NS United Kingdom
03 23
23 Mawrth 2023
Canolfan Hamdden Y Gorllewin, Caerau Lane
Caerdydd, CF5 5HJ
03 24
24 Mawrth 2023
Canolfan Hamdden y Barri, Stryd Greenwood
Y Barri, CF63 4JJ United Kingdom
Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content