Gwella ar ôl torri asgwrn y glun

Ar ôl llawdriniaeth o ganlyniad i dorri asgwrn y glun, bydd y prif grwpiau o gyhyrau sy’n cefnogi cymal eich clun yn wannach nag arfer. Gall hyn gael effaith enfawr ar eich bywyd bob dydd o ran sut rydych yn cerdded, eich gallu i fynd i mewn ac allan o’r gwely a’ch gallu i symud o gwmpas yn gyfforddus.

Ein nod fel ffisiotherapyddion yw eich annog a’ch helpu i gryfhau’r cyhyrau mawr hyn, gan roi gwell cynhaliaeth i gymal eich clun, gan eich galluogi i roi mwy o bwysau drwy eich coes ac yn y pen draw wella’r ffordd y gallwch gerdded a symud o gwmpas. 

I wneud hyn, bydd angen i chi wneud ymarferion rheolaidd a phenodol y bydd eich ffisiotherapydd wedi eu dechrau gyda chi yn ystod eich arhosiad yn yr ysbyty. Mae’n hynod o bwysig eich bod yn parhau â’r ymarferion hyn pan fyddwch yn cael eich rhyddhau o’r ysbyty er mwyn sicrhau eich bod yn cael yr adferiad gorau posibl.

Bydd y fideos canlynol yn eich helpu i wneud eich ymarferion bob dydd. Cliciwch ar y dolenni isod a dilynwch y rhaglen ymarfer corff. Rydym yn argymell eich bod yn anelu at gwblhau’r fideo ymarfer corff 2 i 3 gwaith y dydd. 

Os byddwch yn teimlo eich bod yn cwblhau’r rhaglen ymarfer corff yn rhwydd, gwnewch y fideo eto gan ailadrodd pob ymarfer nifer fwy o weithiau a gofynnwch am arweiniad pellach gan ffisiotherapydd er mwyn symud tuag at ddychwelyd i’ch gweithgareddau neu ymarfer corff arferol.

Fideo ymarfer corff y glun:

Fideo ymarfer corff y glun pellach:

Hefyd yn yr adran hon

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.