Gwella ar ôl torri asgwrn y glun

Ar ôl llawdriniaeth o ganlyniad i dorri asgwrn y glun, bydd y prif grwpiau o gyhyrau sy’n cefnogi cymal eich clun yn wannach nag arfer. Gall hyn gael effaith enfawr ar eich bywyd bob dydd o ran sut rydych yn cerdded, eich gallu i fynd i mewn ac allan o’r gwely a’ch gallu i symud o gwmpas yn gyfforddus.

Ein nod fel ffisiotherapyddion yw eich annog a’ch helpu i gryfhau’r cyhyrau mawr hyn, gan roi gwell cynhaliaeth i gymal eich clun, gan eich galluogi i roi mwy o bwysau drwy eich coes ac yn y pen draw wella’r ffordd y gallwch gerdded a symud o gwmpas. 

I wneud hyn, bydd angen i chi wneud ymarferion rheolaidd a phenodol y bydd eich ffisiotherapydd wedi eu dechrau gyda chi yn ystod eich arhosiad yn yr ysbyty. Mae’n hynod o bwysig eich bod yn parhau â’r ymarferion hyn pan fyddwch yn cael eich rhyddhau o’r ysbyty er mwyn sicrhau eich bod yn cael yr adferiad gorau posibl.

Bydd y fideos canlynol yn eich helpu i wneud eich ymarferion bob dydd. Cliciwch ar y dolenni isod a dilynwch y rhaglen ymarfer corff. Rydym yn argymell eich bod yn anelu at gwblhau’r fideo ymarfer corff 2 i 3 gwaith y dydd. 

Os byddwch yn teimlo eich bod yn cwblhau’r rhaglen ymarfer corff yn rhwydd, gwnewch y fideo eto gan ailadrodd pob ymarfer nifer fwy o weithiau a gofynnwch am arweiniad pellach gan ffisiotherapydd er mwyn symud tuag at ddychwelyd i’ch gweithgareddau neu ymarfer corff arferol.

Fideo ymarfer corff y glun:

Fideo ymarfer corff y glun pellach:

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content