Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gwasanaeth Cadeiriau Olwyn

Mae’r Gwasanaeth Cadeiriau Olwyn yn wasanaeth i Gymru gyfan ac mae’n gweithredu o dair canolfan ar wahân:

  • ALAS Caerdydd (ar safle Ysbyty Rookwood Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Safle Uned Ddiwydiannol Trefforest): 02921 848100
  • ALAS Abertawe (ar safle Ysbyty Treforys): 01792 703609
  • ALAS Wrecsam (ar safle Ysbyty Maelor): 03000 850055
Lady in a wheelchair

Beth ydym ni’n ei wneud a sut y gallwn eich helpu gyda’ch adsefydlu?

Mae Gwasanaeth Aelodau Artiffisial a Chyfarpar Cymru wedi ymrwymo i ddarparu a gweithio’n agos gyda’i gydweithwyr clinigol ar draws Byrddau Iechyd Prifysgol Cymru i ddarparu gwasanaeth adsefydlu sy’n canolbwyntio ar offer a chyfarpar i bobl â nam.

Amcan ALAS yw gweithio gyda’r unigolion sy’n cael eu cyfeirio atyny i wneud y gorau o allu a lleihau anabledd.

Pan fyddwn yn asesu rhywun, byddwn yn gweithio gyda’r person i nodi pa offer sy’n cwrdd â’u hanghenion orau ac y gallan nhw ei ddefnyddio’n ddiogel i’w lawn botensial.

Rhaid i atgyfeiriad fod gan Feddyg Teulu neu Wasanaeth Arbenigol Clinigol.

Contact details

Telephone: 02921 848100

Email for wheelchair repairs: RepairsSW.CAV@wales.nhs.uk

 For full information, advice and support regarding ALAS please visit the Website: www.alas.wales.nhs.uk

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content