Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Symptomau

Clinician listening to patients online

Os ydych chi’n cael symptomau newydd neu barhaus, efallai bod pethau y gallwch chi eu gwneud i’w rheoli yn annibynnol, ond mae hefyd yn bwysig gwybod pryd i ofyn am gymorth.  

Mae’r tudalennau yma yn rhoi cyngor am yr hyn allai fod yn achosi eich symptomau, canllawiau ar ffyrdd posibl i reoli eich symptomau lle bo hynny’n briodol, a gwybodaeth ynghylch pryd y bydd angen i chi gael mynediad at ofal iechyd.

Sgileffeithiau Cyffredin

Problemau cyffredin y gallech chi eu profi ar ôl eich arhosiad gofal critigol

Darllenwch am wybodaeth i’ch helpu chi i ddeall a rheoli eich symptomau yn fwy anodd ar ôl bod mewn gofal critigol.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content