Symptomau

Clinician listening to patients online

Os ydych chi’n cael symptomau newydd neu barhaus, efallai bod pethau y gallwch chi eu gwneud i’w rheoli yn annibynnol, ond mae hefyd yn bwysig gwybod pryd i ofyn am gymorth.  

Mae’r tudalennau yma yn rhoi cyngor am yr hyn allai fod yn achosi eich symptomau, canllawiau ar ffyrdd posibl i reoli eich symptomau lle bo hynny’n briodol, a gwybodaeth ynghylch pryd y bydd angen i chi gael mynediad at ofal iechyd.

Sgileffeithiau Cyffredin

Problemau cyffredin y gallech chi eu profi ar ôl eich arhosiad gofal critigol

Darllenwch am wybodaeth i’ch helpu chi i ddeall a rheoli eich symptomau yn fwy anodd ar ôl bod mewn gofal critigol.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content