Byr o anadl

Mae fod yn fur o anadl neu anadlun drwm, a elwir hefyd yn dyspnoea, yn cyfeirio at y teimlad o fod yn fyr o wynt neu anhawster anadlu. Mae’n symptom cyffredin dros ben ond gall fod yn dorcalonnus ac yn frawychus i gleifion a gofalwyr. Os ydych yn fur o anadl gallwch hefyd teimlo symptomau eraill ar yr un pryd megis peswch, poen yn y frest a thwymyn.

Edrychwch ar y cyflwyniad canlynol i ddysgu mwy am fod yn fur o anadl, ac hefyd y fideo sy’n dangos technegau anadlu y gallech chi eu defnyddio i’ch helpu gyda’ch broblemau anadlu.

Technegau anadlu

Breathlessness presentation

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content