Cryfder Craidd

Mae cryfder yn ein craidd yn rhan bwysig o gadw’n heini. Gall teimlo’n sigledig neu’n wan fod o ganlyniad I wendid  yn eich craidd.

Mae yna nifer o resymau pam y gallech fod wedi colli rhywfaint o gryfder craidd, gan gynnwys poen, cyfnod estynedig o ddiffyg gweithgared, blinder neu gyflwr iechyd hir dymor.

Bydd yr ymarferion ar y dudalen hon yn eich helpu chi i ailadeiladu lefel uwch o gryfder yn eich cyhyrau craidd. Gall yr ymarferion helpu gyda phoen, gwendid neu deimlo’n sigledig.

CAV White
Copyright © 2020 Cardiff and Vale University Health Board | Privacy Policy | Terms | Sitemap