COVID-19 a Phendro

Mae rhywfaint o dystiolaeth i awgrymu y gall rhai cleifion gael pendro fel rhan o’u symptomau COVID-19. Weithiau, os ydych wedi bod yn sâl o’r blaen gyda fertigo, hyd yn oed os oedd hynny flynyddoedd lawer yn ôl, gall y symptomau hyn ddigwydd eto pan fydd y corff dan straen neu’n ymladd haint.

Mae gwefan Cymdeithas Ménière yn rhoi rhagor o wybodaeth am lawer o fathau o bendro ac anhwylderau cydbwysedd, ac yn manylu ar ymarferion ysgafn a all helpu i drin a rheoli symptomau pendro.

Os bydd y bendro hon yn parhau, ac yn eich atal rhag dilyn eich nodau iechyd, efallai y byddai’n lles i chi ofyn i’ch darparwr gofal iechyd eich cyfeirio at y tîm cydbwysedd o fewn yr adran Meddygaeth Awdiofestibwlaidd, lle gellir ymchwilio ymhellach i’ch pendro.

Dysgwch fwy am bendro drwy ymweld â’r dudalen we hon.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content