Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

COVID-19 a Phendro

Mae rhywfaint o dystiolaeth i awgrymu y gall rhai cleifion gael pendro fel rhan o’u symptomau COVID-19. Weithiau, os ydych wedi bod yn sâl o’r blaen gyda fertigo, hyd yn oed os oedd hynny flynyddoedd lawer yn ôl, gall y symptomau hyn ddigwydd eto pan fydd y corff dan straen neu’n ymladd haint.

Mae gwefan Cymdeithas Ménière yn rhoi rhagor o wybodaeth am lawer o fathau o bendro ac anhwylderau cydbwysedd, ac yn manylu ar ymarferion ysgafn a all helpu i drin a rheoli symptomau pendro.

Os bydd y bendro hon yn parhau, ac yn eich atal rhag dilyn eich nodau iechyd, efallai y byddai’n lles i chi ofyn i’ch darparwr gofal iechyd eich cyfeirio at y tîm cydbwysedd o fewn yr adran Meddygaeth Awdiofestibwlaidd, lle gellir ymchwilio ymhellach i’ch pendro.

Dysgwch fwy am bendro drwy ymweld â’r dudalen we hon.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content