Digwyddiadau a gweithgareddau

Dewch o hyd i ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal o amgylch Caerdydd a’r Fro a all eich helpu i fyw bywyd iachach a gwella’ch lles.

Digwyddiadau arbennig

Gweithgareddau sydd ar y gweill

Dydd Gwener 03 Chwefror
10:30 am - 11:30 am
Hyb Rhydypennau, Llandennis Road
Caerdydd, CF23 6EG United Kingdom

Dro ysgafn am 30 – 45 munud o amgylch ardal Rhydypennau / Lakeside.

Dydd Gwener 03 Chwefror
12:15 pm - 12:45 pm
Canolfan Hamdden y Barri, Stryd Greenwood
Y Barri, CF63 4JJ United Kingdom

Ymarfer corff dilynol i bobl sydd wedi cyflawni’r rhaglen ESCAPE Pain ar gyfer poen yn y pen-glin, clun neu gefn.

Dydd Gwener 03 Chwefror
1:00 pm - 2:00 pm

Mwynhewch fanteision corfforol a meddyliol Cerdded Nordig.

Dydd Llun 06 Chwefror
10:30 am - 11:30 am
Hyb Grangetown, Plas Havelock, Grangetown
Caerdydd, CF11 6PA United Kingdom

Ymarfer cadair, gweithgaredd wythnosol, frecwast a canu.

Dydd Llun 06 Chwefror
11:00 am - 1:00 pm
Hyb STAR, Heol Muirton, Tremorfa
Caerdydd, CF24 2SJ United Kingdom

Mae gan Tai chi fuddion iechyd waeth beth fo’ch oedran neu’ch lefelau ffitrwydd.

Dydd Llun 06 Chwefror
11:30 am - 12:15 pm
Canolfan Hamdden y Penarth, Heol Andrew, Cogan
Penarth, CF64 2NS United Kingdom

Ymarfer corff dilynol i bobl sydd wedi cyflawni’r rhaglen ESCAPE Pain ar gyfer poen yn y pen-glin, clun neu gefn.

Dydd Mawrth 07 Chwefror
2:15 pm - 3:15 pm
Canolfan Hamdden Y Dwyrain, Rhodfa Llanrhymni, Llanrhymni
Caerdydd, CF3 4DN

Sesiynau ymarfer corff yn y dwr i’ch helpu i baratoi ar gyfer llawdriniaethau orthopedig i gael clun neu ben-glin newydd neu wella ar ol cael llawdriniaeth.

Dydd Mawrth 07 Chwefror
2:30 pm - 3:30 pm
Canolfan Hamdden Y Gorllewin, Caerau Lane
Caerdydd, CF5 5HJ

Ymarfer corff dilynol i bobl sydd wedi cyflawni’r rhaglen ESCAPE Pain ar gyfer poen yn y pen-glin, clun neu gefn.

Dydd Mercher 08 Chwefror
11:00 am - 12:00 pm
Canolfan Hamdden Y Dwyrain, Rhodfa Llanrhymni, Llanrhymni
Caerdydd, CF3 4DN

Ymarfer corff dilynol i bobl sydd wedi cyflawni’r rhaglen ESCAPE Pain ar gyfer poen yn y pen-glin, clun neu gefn.

Dydd Iau 09 Chwefror
11:00 am - 12:00 pm
Nghaffi Castan, Nghaeau Llandaf, Pontcanna
Caerdydd, CF11 9QJ

Mwynhewch fanteision corfforol a meddyliol Cerdded Nordig.

Dydd Iau 09 Chwefror
11:00 am - 12:00 pm
Canolfan Hamdden Y Gorllewin, Caerau Lane
Caerdydd, CF5 5HJ

Sesiynau ymarfer corff yn y dwr i’ch helpu i baratoi ar gyfer llawdriniaethau orthopedig i gael clun neu ben-glin newydd neu wella ar ol cael llawdriniaeth.

Dydd Iau 09 Chwefror
11:30 am - 12:15 pm
Canolfan Hamdden y Penarth, Heol Andrew, Cogan
Penarth, CF64 2NS United Kingdom

Ymarfer corff dilynol i bobl sydd wedi cyflawni’r rhaglen ESCAPE Pain ar gyfer poen yn y pen-glin, clun neu gefn.

Dydd Iau 09 Chwefror
2:00 pm - 4:00 pm
Canolfan Gymunedol Cathays, 38 Teras Cathays, Cathays
Caerdydd, CF24 4HX United Kingdom

Gweithgareddau am ddim i bobl y mae dementia yn effithio arnynt a’u gofalwyr.

Dydd Iau 09 Chwefror
2:30 pm - 3:30 pm
Canolfan Hamdden Y Gorllewin, Caerau Lane
Caerdydd, CF5 5HJ

Ymarfer corff dilynol i bobl sydd wedi cyflawni’r rhaglen ESCAPE Pain ar gyfer poen yn y pen-glin, clun neu gefn.

Dydd Gwener 10 Chwefror
10:30 am - 11:30 am
Hyb Rhydypennau, Llandennis Road
Caerdydd, CF23 6EG United Kingdom

Dro ysgafn am 30 – 45 munud o amgylch ardal Rhydypennau / Lakeside.

Chwiliwch am mwy digwyddiadau

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content