Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Digwyddiadau a gweithgareddau

Dewch o hyd i ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal o amgylch Caerdydd a’r Fro a all eich helpu i fyw bywyd iachach a gwella’ch lles.

Gweithgareddau sydd ar y gweill

Chwiliwch am mwy digwyddiadau

11 Rhag Dydd Llun
9:00 am - 10:00 am
Canolfan Hamdden y Barri, Stryd Greenwood
Y Barri, CF63 4JJ United Kingdom

Sesiynau ymarfer corff yn y dwr i’ch helpu i baratoi ar gyfer llawdriniaethau orthopedig i gael clun neu ben-glin newydd neu wella ar ol cael llawdriniaeth.

11 Rhag Dydd Llun
9:30 am - 11:30 am
Pafiliwn Butetown, Heol Dumballs
Caerdydd, CF10 5FE United Kingdom

Rhaglen maeth rhad ac am ddim i’r teulu yw NYLO, sy’n gallu eich helpu chi i deimlo’n fwy hyderus i gynnig deiet cytbwys i’ch plentyn.

11 Rhag Dydd Llun
10:30 am - 11:30 am
Hyb Grangetown, Plas Havelock, Grangetown
Caerdydd, CF11 6PA United Kingdom

Ymarfer cadair, gweithgaredd wythnosol, frecwast a canu.

11 Rhag Dydd Llun
11:00 am - 12:00 pm
Canolfan Hamdden Y Dwyrain, Rhodfa Llanrhymni, Llanrhymni
Caerdydd, CF3 4DN

Ymarfer corff dilynol i bobl sydd wedi cyflawni’r rhaglen ESCAPE Pain ar gyfer poen yn y pen-glin, clun neu gefn.

11 Rhag Dydd Llun
11:30 am - 12:15 pm
Canolfan Hamdden y Penarth, Heol Andrew, Cogan
Penarth, CF64 2NS United Kingdom

Ymarfer corff dilynol i bobl sydd wedi cyflawni’r rhaglen ESCAPE Pain ar gyfer poen yn y pen-glin, clun neu gefn.

12 Rhag Dydd Mawrth
9:00 am - 10:00 am
Canolfan Hamdden y Barri, Stryd Greenwood
Y Barri, CF63 4JJ United Kingdom

Sesiynau ymarfer corff yn y dwr i’ch helpu i baratoi ar gyfer llawdriniaethau orthopedig i gael clun neu ben-glin newydd neu wella ar ol cael llawdriniaeth.

12 Rhag Dydd Mawrth
9:30 am - 9:50 am

Dechreuwch eich diwrnod gyda sesiwn ymarfer corff effaith isel 20 munud.

12 Rhag Dydd Mawrth
9:30 am - 10:30 pm
Met Caerdydd, Campws Cyncoed, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Ffordd Cyncoed
Caerdydd, CF23 6XD

Mae Bocsiomarfer 50+ ar gyfer y rhai sy’n dymuno gwella eu ffitrwydd aerobig a chael hwyl wrth wneud hynny.

£3
12 Rhag Dydd Mawrth
10:00 am - 11:15 am
Neuadd Goffa Llandochau, Heol Penlan. Llandochau,
Penarth, CF64 2LT United Kingdom

Dosbarthiadau poblogaidd Elderfit sy'n helpu pobl gyda'u cydbwysedd, eu cryfder a'u hyder

12 Rhag Dydd Mawrth
12:30 pm - 1:15 pm
Canolfan Hamdden y Barri, Stryd Greenwood
Y Barri, CF63 4JJ United Kingdom

Ymarfer corff dilynol i bobl sydd wedi cyflawni’r rhaglen ESCAPE Pain ar gyfer poen yn y pen-glin, clun neu gefn.

12 Rhag Dydd Mawrth
12:30 pm - 1:30 pm
Canolfan Hamdden Y Gorllewin, Caerau Lane
Caerdydd, CF5 5HJ

Ymarfer corff dilynol i bobl sydd wedi cyflawni’r rhaglen ESCAPE Pain ar gyfer poen yn y pen-glin, clun neu gefn.

12 Rhag Dydd Mawrth
2:15 pm - 3:15 pm
Canolfan Hamdden Y Dwyrain, Rhodfa Llanrhymni, Llanrhymni
Caerdydd, CF3 4DN

Sesiynau ymarfer corff yn y dwr i’ch helpu i baratoi ar gyfer llawdriniaethau orthopedig i gael clun neu ben-glin newydd neu wella ar ol cael llawdriniaeth.

12 Rhag Dydd Mawrth
2:30 pm - 3:30 pm
Canolfan Hamdden Y Gorllewin, Caerau Lane
Caerdydd, CF5 5HJ

Ymarfer corff dilynol i bobl sydd wedi cyflawni’r rhaglen ESCAPE Pain ar gyfer poen yn y pen-glin, clun neu gefn.

12 Rhag Dydd Mawrth
6:30 pm - 8:30 pm
Eglwys Thornhill, Excalibur Drive, Thornhill
Caerdydd, CF14 9GA United Kingdom

Mae’r Forget-me-not Chorus yng Caerdydd yn dod â llawenydd i fywydau’r rhai sy’n byw gyda dementia ac sy’n cael eu heffeithio gan y cyflwr trwy ganu.

13 Rhag Dydd Mercher
8:00 am - 5:00 pm

Cydweithio – Cefnogi pobl i fyw yn iach gyda chyflyrau hirdymor yng Nghaerdydd a’r Fro

13 Rhag Dydd Mercher
10:00 am - 12:00 pm
Hyb Tredelerch, Fford Llanstephen
Caerdydd, CF3 3JA United Kingdom

Yn y Sefydliad Atgofion Chwaraeon rydym yn helpu pobl ym mhobman i gadw mewn cysylltiad a chael hwyl – gan ddefnyddio atgofion o chwaraeon.

13 Rhag Dydd Mercher
11:00 am - 12:00 pm
Canolfan Hamdden Y Dwyrain, Rhodfa Llanrhymni, Llanrhymni
Caerdydd, CF3 4DN

Ymarfer corff dilynol i bobl sydd wedi cyflawni’r rhaglen ESCAPE Pain ar gyfer poen yn y pen-glin, clun neu gefn.

13 Rhag Dydd Mercher
1:00 pm - 2:00 pm
Hyb Llanrhymni, Countisbury Avenue
Caerdydd, CF3 5NQ United Kingdom

Mae Tai Chi yn seiliedig ar anadlu dwfn a symudiadau ysgafn, araf, ysgafn, sy'n ddosbarth trawiad isel, ond mae angen y gallu i ffocysu.

14 Rhag Dydd Iau
9:00 am - 10:00 am
Canolfan Hamdden y Barri, Stryd Greenwood
Y Barri, CF63 4JJ United Kingdom

Sesiynau ymarfer corff yn y dwr i’ch helpu i baratoi ar gyfer llawdriniaethau orthopedig i gael clun neu ben-glin newydd neu wella ar ol cael llawdriniaeth.

14 Rhag Dydd Iau
9:30 am - 10:30 am
Met Caerdydd, Campws Cyncoed, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Ffordd Cyncoed
Caerdydd, CF23 6XD

Mae’r dosbarth Lleihau Achosion o Gwympo 50+ ar gyfer y rhai sy’n dymuno meithrin gwydnwch, cryfhau ac osgoi anafiadau.

14 Rhag Dydd Iau
9:30 am - 10:30 am
Canolfan Hamdden Llanisien, Rhodfa Ty Glas, Llanisien
Caerdydd, CF14 5EB United Kingdom

Ymarfer corff dilynol i bobl sydd wedi cyflawni’r rhaglen ESCAPE Pain ar gyfer poen yn y pen-glin, clun neu gefn.

14 Rhag Dydd Iau
10:30 am - 11:15 am

Mae ein cyfarfodydd yn cael eu cynnal bob wythnos, ac maent yn ffordd hamddenol a hwyliog o gwrdd â phobl eraill sy'n gwybod sut beth yw byw gyda dementia neu ochr yn ochr ag ef.

14 Rhag Dydd Iau
11:00 am - 12:00 pm
Nghaffi Castan, Nghaeau Llandaf, Pontcanna
Caerdydd, CF11 9QJ

Mwynhewch fanteision corfforol a meddyliol Cerdded Nordig.

14 Rhag Dydd Iau
11:00 am - 12:00 pm
Canolfan Hamdden Y Gorllewin, Caerau Lane
Caerdydd, CF5 5HJ

Sesiynau ymarfer corff yn y dwr i’ch helpu i baratoi ar gyfer llawdriniaethau orthopedig i gael clun neu ben-glin newydd neu wella ar ol cael llawdriniaeth.

14 Rhag Dydd Iau
11:30 am - 12:15 pm
Canolfan Hamdden y Penarth, Heol Andrew, Cogan
Penarth, CF64 2NS United Kingdom

Ymarfer corff dilynol i bobl sydd wedi cyflawni’r rhaglen ESCAPE Pain ar gyfer poen yn y pen-glin, clun neu gefn.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content