Digwyddiadau a gweithgareddau

Dewch o hyd i ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal o amgylch Caerdydd a’r Fro a all eich helpu i fyw bywyd iachach a gwella’ch lles.

Gweithgareddau sydd ar y gweill

Dydd Iau 08 Mehefin
9:00 am - 10:00 am
Canolfan Hamdden y Barri, Stryd Greenwood
Y Barri, CF63 4JJ United Kingdom

Sesiynau ymarfer corff yn y dwr i’ch helpu i baratoi ar gyfer llawdriniaethau orthopedig i gael clun neu ben-glin newydd neu wella ar ol cael llawdriniaeth.

Dydd Iau 08 Mehefin
9:30 am - 9:50 am
Sesiwn Ar-lein,

Dechreuwch eich diwrnod gyda sesiwn ymarfer corff effaith isel 20 munud.

Dydd Iau 08 Mehefin
9:30 am - 10:30 am
Met Caerdydd, Campws Cyncoed, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Ffordd Cyncoed
Caerdydd, CF23 6XD

Mae’r dosbarth Lleihau Achosion o Gwympo 50+ ar gyfer y rhai sy’n dymuno meithrin gwydnwch, cryfhau ac osgoi anafiadau.

Dydd Iau 08 Mehefin
10:00 am - 12:00 pm
Canolfan Gymunedol CF61, Ffordd yr Orsaf
Llanilltud Fawr, CF61 1ST United Kingdom

Rhaglen maeth rhad ac am ddim i’r teulu yw NYLO, sy’n gallu eich helpu chi i deimlo’n fwy hyderus i gynnig deiet cytbwys i’ch plentyn.

Dydd Iau 08 Mehefin
11:00 am - 12:00 pm
Nghaffi Castan, Nghaeau Llandaf, Pontcanna
Caerdydd, CF11 9QJ

Mwynhewch fanteision corfforol a meddyliol Cerdded Nordig.

Dydd Iau 08 Mehefin
11:00 am - 12:00 pm
Canolfan Hamdden Y Gorllewin, Caerau Lane
Caerdydd, CF5 5HJ

Sesiynau ymarfer corff yn y dwr i’ch helpu i baratoi ar gyfer llawdriniaethau orthopedig i gael clun neu ben-glin newydd neu wella ar ol cael llawdriniaeth.

Dydd Iau 08 Mehefin
11:30 am - 12:15 pm
Canolfan Hamdden y Penarth, Heol Andrew, Cogan
Penarth, CF64 2NS United Kingdom

Ymarfer corff dilynol i bobl sydd wedi cyflawni’r rhaglen ESCAPE Pain ar gyfer poen yn y pen-glin, clun neu gefn.

Dydd Iau 08 Mehefin
2:00 pm - 4:00 pm
Canolfan Gymunedol Cathays, 38 Teras Cathays, Cathays
Caerdydd, CF24 4HX United Kingdom

Gweithgareddau am ddim i bobl y mae dementia yn effithio arnynt a’u gofalwyr.

Dydd Iau 08 Mehefin
2:30 pm - 3:30 pm
Canolfan Hamdden Y Gorllewin, Caerau Lane
Caerdydd, CF5 5HJ

Ymarfer corff dilynol i bobl sydd wedi cyflawni’r rhaglen ESCAPE Pain ar gyfer poen yn y pen-glin, clun neu gefn.

Dydd Iau 08 Mehefin
6:30 pm - 8:30 pm

Mae’r Forget-me-not Chorus yng Penarth yn dod â llawenydd i fywydau’r rhai sy’n byw gyda dementia ac sy’n cael eu heffeithio gan y cyflwr trwy ganu.

Dydd Iau 08 Mehefin
6:30 pm - 8:30 pm
Sesiwn Ar-lein,

Mae ein cyfarfodydd yn cael eu cynnal bob wythnos, ac maent yn ffordd hamddenol a hwyliog o gwrdd â phobl eraill sy'n gwybod sut beth yw byw gyda dementia neu ochr yn ochr ag ef.

Dydd Gwener 09 Mehefin
9:30 am - 11:30 am
Canolfan Gymunedol Trebiwt, Loudoun Square
Caerdydd, CF10 5UZ United Kingdom

Rhaglen maeth rhad ac am ddim i’r teulu yw NYLO, sy’n gallu eich helpu chi i deimlo’n fwy hyderus i gynnig deiet cytbwys i’ch plentyn.

Dydd Gwener 09 Mehefin
9:30 am - 10:30 am
Met Caerdydd, Campws Cyncoed, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Ffordd Cyncoed
Caerdydd, CF23 6XD

Mae Ffitrwydd Gweithredol 50+ ar gyfer y rhai sy’n dymuno cryfhau, dysgu sut i godi pwysau ac osgoi anafiadau.

Dydd Gwener 09 Mehefin
10:30 am - 11:30 am
Hyb Rhydypennau, Llandennis Road
Caerdydd, CF23 6EG United Kingdom

Dro ysgafn am 30 – 45 munud o amgylch ardal Rhydypennau / Lakeside.

Dydd Gwener 09 Mehefin
10:30 am - 11:30 am
Rubicon Dance, Ground Floor, Nora Street, Splott
Cardiff, CF24 1ND

Mae’r sesiynau Symud a Cherddoriaeth hyn gan Rubicon Dance a Mental Health Matters yn cefnogi pobl â chyflyrau niwrolegol i wella eu symudedd, eu hyder a’u hadferiad.

Chwiliwch am mwy digwyddiadau

Lady and boy meeting against Cardiff backdrop
Better - the feel good place
Forget Me Not Chorus
Rubicon Dance
Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content