Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Clirio'ch brest

Ar adegau efallai  bydd mwy o secretiadau ar eich brest, neu bo chi’n cael broblemau clirio’ch fflem. Mae technegau clirio frest wedi’u cynllunio i symud fflem o rannau dwfn eich ysgyfaint i’r canol, lle byddwch chi’n ei chael hi’n haws i’w glirio.

Mae yna lawer o dechnegau i glirio fflem gan gynnwys ymarferion anadlu, newyd ystum y corff, cymhorthion mecanyddol a gwella hydradiadyn y llwybr anadlu. Mae’r technegau hyn gan amlaf yn gael eu ddysgu gan ffisiotherapydd arbenigol, ond mae’r dechneg Cylchred Anadlu Egnïol (ACBT) a ddisgrifir yn y fideo isod, yn ffordd syml ac effeithiol o glirio’ch brest.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content