Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Poen dwylo neu Wendid sy’n Effeithio ar Weithgaredd Bob Dydd

Os ydych chi wedi bod yn sâl, yn enwedig os ydych chi wedi treulio cyfnod estynedig yn yr ysbyty, efallai bod eich dwylo ac arddyrnau wedi mynd yn wan, yn boenus neu’n anystwyth. Mae’r problemau hyn yn gallu ei gwneud hi’n anodd iawn cwblhau tasgau bob dydd fel gwisgo, ymolchi a choginio. 

Gall yr wybodaeth a’r fideos canlynol helpu gyda’r dwylo a’r arddyrnau a’i gwneud yn haws i chi gwblhau tasgau bob dydd. Gallwch wneud yr ymarferion corff hyn sawl gwaith y dydd neu fel y mae eich poen neu’ch blinder yn caniatáu.

Mae’r cyngor hwn wedi’i gynllunio i roi strategaethau hunanreoli i chi. Os hoffech chi gael rhagor o fewnbwn therapi dwylo Therapi Galwedigaethol, cysylltwch â’ch meddyg teulu a gallan nhw eich cyfeirio chi at ein tîm.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content