Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Fideos Ymarfer Llaw ac Arddwrn

Mae dwylo ac arddyrnau yn rhannau rhyfeddol o’n cyrff. Maen nhw’n caniatáu i ni wneud llawer o wahanol weithgareddau a thasgau dyddiol. 

Bydd y fideos yma yn eich tywys drwy ychydig o ymarferion syml a fydd o gymorth i wella a chynyddu eich symudiadau. 

Gwnewch yr ymarferion unwaith y dydd gan eu hailadrodd 5 i 10 gwaith, neu faint bynnag y gallwch chi ddioddef heb fod mewn gormod o boen poen. 

Ymarferion llaw

Ymarferion arddwrn

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content