Ymarfer Corff Rhan Uchaf

Mae’r dwylo a’r arddwrn yn rhan anhygoel o’n corff ac yn caniatáu inni allu cyflawni nifer o wahanol weithgareddau a thasgau dyddiol.

Bydd y fideos hyn yn eich arwain trwy ychydig o ymarferion syml i helpu i wella a chynnal eich ystod o symudiadau.

Cwblhewch yr ymarferion hyn 4 gwaith y dydd 5 i 10 ailadrodd neu o fewn eich lefelau poen.

Ymarferion llaw

Ymarferion arddwrn

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.