Ymestyniadau ar gyfer rhan isaf y corff

Gyda rhai cyflyrau hirdymor efallai y byddwch yn teimlo rhywfaint o dynhau yn eich cyhyrau, yn enwedig yn eich coesau. Mae cadw’n ystwyth a chynnal ystod o symudiadau yn eich cymalau’n bwysig am nifer o resymau.

Gall ymestyn helpu i leihau poen, gwingiadau, tyndra yn y cyhyrau, a lleihau’r siawns y bydd eich cyhyrau, eich tendonau, eich gewynnau neu’ch croen yn tynhau’n barhaol, a elwir yn grebachdod.

Dyma rai enghreifftiau o ymestyniadau y gallwch eu dilyn i gynnal ystod o symudiadau yn eich cymalau ac ystwythder eich cyhyrau. Bydd ymestyn bob dydd yn eich helpu i osgoi cymhlethu eich cyflwr ymhellach.

Ymestyn rhan isaf y corff tra’n eistedd

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content