Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Ymestyniadau ar gyfer rhan isaf y corff

Gyda rhai cyflyrau hirdymor efallai y byddwch yn teimlo rhywfaint o dynhau yn eich cyhyrau, yn enwedig yn eich coesau. Mae cadw’n ystwyth a chynnal ystod o symudiadau yn eich cymalau’n bwysig am nifer o resymau.

Gall ymestyn helpu i leihau poen, gwingiadau, tyndra yn y cyhyrau, a lleihau’r siawns y bydd eich cyhyrau, eich tendonau, eich gewynnau neu’ch croen yn tynhau’n barhaol, a elwir yn grebachdod.

Dyma rai enghreifftiau o ymestyniadau y gallwch eu dilyn i gynnal ystod o symudiadau yn eich cymalau ac ystwythder eich cyhyrau. Bydd ymestyn bob dydd yn eich helpu i osgoi cymhlethu eich cyflwr ymhellach.

Ymestyn rhan isaf y corff tra’n eistedd

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content