Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cryfder Craidd

Mae cryfder yn ein craidd yn rhan bwysig o gadw’n heini. Gall teimlo’n sigledig neu’n wan fod o ganlyniad I wendid  yn eich craidd.

Mae yna nifer o resymau pam y gallech fod wedi colli rhywfaint o gryfder craidd, gan gynnwys poen, cyfnod estynedig o ddiffyg gweithgared, blinder neu gyflwr iechyd hir dymor.

Bydd yr ymarferion ar y dudalen hon yn eich helpu chi i ailadeiladu lefel uwch o gryfder yn eich cyhyrau craidd. Gall yr ymarferion helpu gyda phoen, gwendid neu deimlo’n sigledig.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content