Cryfder Craidd

Mae cryfder yn ein craidd yn rhan bwysig o gadw’n heini. Gall teimlo’n sigledig neu’n wan fod o ganlyniad I wendid  yn eich craidd.

Mae yna nifer o resymau pam y gallech fod wedi colli rhywfaint o gryfder craidd, gan gynnwys poen, cyfnod estynedig o ddiffyg gweithgared, blinder neu gyflwr iechyd hir dymor.

Bydd yr ymarferion ar y dudalen hon yn eich helpu chi i ailadeiladu lefel uwch o gryfder yn eich cyhyrau craidd. Gall yr ymarferion helpu gyda phoen, gwendid neu deimlo’n sigledig.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content