Fideos Cryfhau Llaw ac Arddwrn

Mae dwylo ac arddyrnau yn rhannau rhyfeddol o’n cyrff. Maen nhw’n caniatáu i ni wneud llawer o wahanol weithgareddau a thasgau dyddiol. 

Bydd y fideos yma yn eich tywys drwy ychydig o ymarferion syml a fydd o gymorth i wella a chynyddu eich cryfder. 

Gwnewch yr ymarferion unwaith y dydd gan eu hailadrodd 5 i 10 gwaith, neu faint bynnag y gallwch chi ddioddef heb fod mewn gormod o boen. 

Ymarferion Llaw

Ymarferion arddwrn

Therapi Galwedigaethol BIP Caerdydd a'r Fro: Helpu chi byw eich bywyd - eich fford chi

Hefyd yn yr adran hon

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content