Sut i ddefnyddio cymhorthion cerdded

Os ydych chi wedi cael canllawiau pwysau penodol fel pwysau rhannol (PWB) neu beidio â dwyn pwysau (NWB) am gyfnod penodol o amser, rhaid i chi aros nes bydd eich Ymgynghorydd neu Ffisiotherapydd yn dweud wrthych y gallwch chi roi mwy o bwysau. trwy dy goes.

Gofynnwch am arweiniad gan eich Ffisiotherapydd bob amser os ydych chi’n ansicr ynghylch sut a phryd i symud ymlaen â’ch cerdded.

Sut i ddefnyddio baglau penelin Dwyn pwysau llawn (FWB):
Y math hwn o gerdded yn aml yw’r math cyntaf o gerdded a ddysgir i chi gyda baglau ar ôl llawdriniaeth, anaf neu oherwydd poen neu wendid yn un goes.

Patrwm cerddediad 2 bwynt gyda 2 faglau penelin neu 2 ffyn cerdded:
Mae hwn yn batrwm cerdded mwy naturiol ac yn aml mae’n ddilyniant o’r cerddediad cam-drwodd.

Sut i ddefnyddio 1 bagl penelin neu ffon gerdded:
Argymhellir y math hwn o gerdded yn aml fel dilyniant o ddefnyddio 2 faglau ar ôl llawdriniaeth neu anaf.

Mae hefyd yn ffordd ddefnyddiol o gerdded os oes gennych un goes sy’n wannach neu’n methu â dwyn cymaint o bwysau â’ch coes arall.

Sut i ddefnyddio baglau penelin nad ydynt yn dwyn pwysau (NWB):
Byddech wedi cael eich cynghori i ddefnyddio baglau NWB ar un goes os yw eich Ymgynghorydd am amddiffyn anaf fel toriad asgwrn neu driniaeth lawfeddygol lle mae strwythurwedi ei drwsio.

Mae’n bwysig eich bod yn dilyn cyfarwyddiadau NWB eich ymgynghorydd oherwydd os byddwch yn rhoi pwysau drwy eich coes anafedig neu lawdriniaethol ar ôl i chi gael eich cynghori i beidio â gwneud hynny, fe allech achosi niwed pellach.

Sut i ddefnyddio baglau penelin Dwyn pwysau rhannol (PWB):
Mae PWB yn fath o gerdded a ddefnyddir i amddiffyn anaf fel toriad asgwrn neu ar ôl triniaeth lawfeddygol pan fo angen amddiffyn strwythur.
Fel arfer dywedir wrthych am gyfnod penodol o amser i PWB ar gyfer, dylech barhau i PWB hyd nes y bydd eich Ymgynghorydd neu Ffisiotherapydd yn dweud wrthych y gallwch roi mwy o bwysau drwy eich coes. difrod pellach.

Dylid dychwelyd yr holl gymhorthion cerdded i’r bwrdd iechyd ar ôl i chi orffen eu defnyddio oherwydd gall cleifion eraill eu hadnewyddu a’u hailddefnyddio. Mae rhagor o wybodaeth am sut i ddychwelyd eich cymhorthion cerdded ar ein tudalen gwasanaeth cymhorthion cerdded.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.