Cwestiynau Cyffredin am Ffisiotherapi Iechyd y Pelfis

Gall yr adran Ffisiotherapi Iechyd y Pelfis gynnig ystod o daflenni i gleifion

Gweler lleoliadau’r timau Ffisiotherapi Iechyd y Pelfis ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Mae’r dosbarth ymarferion cyn-geni yn cael ei gynnal yn yr Adran Ffisiotherapi yn Ysbyty Athrofaol Cymru.
  • Rhestr o feddyginiaeth
  • Sampl wrin os gofynnwyd amdani’n flaenorol
  • Dillad cyfforddus, llac os ydych chi’n disgwyl gwneud unrhyw ymarfer corff
  • Nodiadau mamolaeth, os gofynnwyd amdanynt

Gan fod y ddau safle yn ysbytai athrofaol, efallai y byddwch yn gweld Ffisiotherapydd dan hyfforddiant, wedi’i (g)oruchwylio’n ofalus gan Ffisiotherapydd cymwysedig.

Mae gennych hawl i ofyn i fyfyriwr beidio â bod yn rhan o’ch asesiad neu’ch triniaeth.

Bydd hyn yn amrywio, yn dibynnu ar natur eich problem a’r math o asesiad neu driniaeth a fydd yn cael ei gynnig i chi – dylech glywed gan yr adran cyn pen mis.

Cysylltwch â’r adran am fwy o wybodaeth.

Mae’r dosbarth ymarfer cyn-geni yn cynnwys ymarferion ar eich traed ac ar fatiau ar y llawr.

Os na allwch chi gerdded neu godi o’r llawr heb gymorth, siaradwch â’ch ffisiotherapydd.

Nid oes unrhyw ddynion yn gweithio yn y tîm Ffisiotherapi Iechyd Menywod ar hyn o bryd, ond gallai hyn newid. Felly, os oes gennych chi deimladau cryf am hyn, siaradwch â’ch ffisiotherapydd.

Bydd hyn yn amrywio’n fawr gan ddibynnu ar natur eich problem, am ba hyd y bu gennych chi symptomau, sut rydych chi’n ymateb i’r driniaeth, eich nodau ac ati, a bydd yn cael ei benderfynu rhyngoch chi a’ch ffisiotherapydd.

Eto, mae hyn yn unigol iawn ac yn dibynnu ar natur eich problem. 

Mae pob croeso i chi ddod â rhywun gyda chi i unrhyw un o’ch asesiadau neu’ch sesiynau triniaeth.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content