Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Nid oes gen i ddiagnosis

Sut ydw i’n gwybod a oes gen i gyflwr Niwrolegol?

Bydd cyflwr Niwrolegol wedi cael diagnosis gan Feddyg Niwrolegol neu Feddyg Arbenigol.

Os ydych yn amau bod gennych chi neu rywun sy’n agos atoch chi symptomau Niwrolegol, dylech siarad â’ch Meddyg Teulu, a fydd yn eich asesu ac yn eich cyfeirio at Niwrolegydd ar gyfer ymchwiliadau pellach os ydyn nhw’n amau cyflwr Niwrolegol.

Rwy’n datblygu symptomau Niwrolegol yn gyflym, allwch chi fy helpu i?

Os ydych chi neu rywun rydych chi’n gofalu amdano yn teimlo’n sâl iawn gyda symptomau sy’n datblygu’n gyflym fel gwendid braich

Nid Ffisiotherapi Niwroleg yw’r lle iawn i chi.

Os ydych chi’n amau Strôc, mae gweithredu FAST yn hanfodol. Ffoniwch 999 ar frys.

Gallwch ddarllen mwy am hyn a sut i brofi am y symptomau hyn isod:

Os nad ydych yn siŵr, gallwch ffonio GIG 111.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content