Rhaglen Atodol Ailadroddol Graddedig y Fraich (GRASP)

Mae’r Rhaglen Atodol Ailadroddol Graddedig y Fraich (GRASP) yn rhaglen ymarfer y fraich a’r llaw y gellir ei chwblhau’n annibynnol gartref. Mae GRASP i’w weld yn gwella defnydd o’r fraich a’r llaw a chryfder ar ôl strôc.

Gellir dilyn y rhaglen am awr o ymarfer GRASP dyddiol ac anogir defnyddio’r fraich a’r llaw sy’n cael eu heffeithio gan strôc gymaint â phosibl.

Mae’r rhaglen wedi’i chynllunio er mwyn:

  • Cynyddu’r potensial ar gyfer gwella’r llaw a’r fraich drwy ailadrodd ymarfer heriol ac annog defnydd o’r llaw a effeithir gan strôc mewn gweithgareddau bob dydd.
  • Atal syndrom “dysgu peidio â defnyddio” a geir yn aml ar ôl strôc.
  • Ymgysylltu â’r claf a’r teulu yn y broses therapi a rhoi disgwyl iddyn nhw gymryd rhan weithredol yn y broses.
  • Defnyddio eitemau cartref i gwblhau’r ymarferion.

Trosolwg o GRASP

Cyflwyniad Rhithiol i GRASP

Hefyd yn yr adran hon

Llawlyfrau Cyfranogwyr GRASP

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.