Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Rhaglen Atodol Ailadroddol Graddedig y Fraich (GRASP)

Mae’r Rhaglen Atodol Ailadroddol Graddedig y Fraich (GRASP) yn rhaglen ymarfer y fraich a’r llaw y gellir ei chwblhau’n annibynnol gartref. Mae GRASP i’w weld yn gwella defnydd o’r fraich a’r llaw a chryfder ar ôl strôc.

Gellir dilyn y rhaglen am awr o ymarfer GRASP dyddiol ac anogir defnyddio’r fraich a’r llaw sy’n cael eu heffeithio gan strôc gymaint â phosibl.

Mae’r rhaglen wedi’i chynllunio er mwyn:

  • Cynyddu’r potensial ar gyfer gwella’r llaw a’r fraich drwy ailadrodd ymarfer heriol ac annog defnydd o’r llaw a effeithir gan strôc mewn gweithgareddau bob dydd.
  • Atal syndrom “dysgu peidio â defnyddio” a geir yn aml ar ôl strôc.
  • Ymgysylltu â’r claf a’r teulu yn y broses therapi a rhoi disgwyl iddyn nhw gymryd rhan weithredol yn y broses.
  • Defnyddio eitemau cartref i gwblhau’r ymarferion.

Trosolwg o GRASP

Cyflwyniad Rhithiol i GRASP

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content