Beth yw Ffisiotherapi Cleifion Allanol Cyhyrysgerbydol?

Mae Ffisiotherapi cleifion allanol cyhyrysgerbydol yn delio â chyflyrau cyhyrysgerbydol (MSK) sy’n effeithio ar gyhyrau, esgyrn, gewynnau, tendonau a chymalau.

Gall cyflyrau MSK ddigwydd o ganlyniad i drawma neu anaf (fel ysigiadau a straeniau i’r gymalau, y gewynnau neu o ganlyniad i dorri esgyrn). Neu gall y cyflyrau ddigwydd yn raddol (fel poen cefn neu broblemau tendon).

Hefyd yn yr adran hon

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.