Beth yw Ffisiotherapi Cleifion Allanol Cyhyrysgerbydol?

Mae Ffisiotherapi cleifion allanol cyhyrysgerbydol yn delio â chyflyrau cyhyrysgerbydol (MSK) sy’n effeithio ar gyhyrau, esgyrn, gewynnau, tendonau a chymalau.

Gall cyflyrau MSK ddigwydd o ganlyniad i drawma neu anaf (fel ysigiadau a straeniau i’r gymalau, y gewynnau neu o ganlyniad i dorri esgyrn). Neu gall y cyflyrau ddigwydd yn raddol (fel poen cefn neu broblemau tendon).

Musculoskeletal illustration of leg and knee
Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content