Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Rhyddhau o Ffisiotherapi Cyhyrysgerbydol

Gobeithiwn y byddwch yn cyrraedd y pwynt lle rydych wedi datrys y mater, os yw hynny’n bosibl, neu wedi cyflawni eich nodau ac yn gallu rheoli eich cyflwr yn annibynnol pan na fydd hynny’n bosibl.

Os na fyddwn yn gwneud y cynnydd disgwyliedig, gallwn drefnu barn arbenigol a thrafod opsiynau eraill y gall ein Bwrdd Iechyd eu cynnig i chi.

Therapist with patients
Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content