Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sesiynau ymarfer corff Good Boost yn y dŵr

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn cydweithio â Chanolfannau Hamdden GLL Better Leisure yng Nghaerdydd a Canolfan Hamdden y Barri i ddarparu sesiynau ymarfer corff yn y dŵr i’ch helpu i baratoi ar gyfer llawdriniaethau orthopedig i gael clun neu ben-glin newydd neu wella ar ôl cael llawdriniaeth.

Un ffordd o gadw’n heini a chael eich cymalau i symud wrth aros am lawdriniaeth yw gwneud ymarferion yn y dŵr fel nofio, cerdded yn y pwll neu ddosbarthiadau ymarfer corff yn y pwll.

Mae llawer o effeithiau cadarnhaol i ymarfer corff mewn dŵr, fel:

 • Mynd â’r pwysau oddi ar gymalau poenus gân ei gwneud hi’n haws symud
 • Gwella eich ffitrwydd cardiofasgwlaidd
 • Gwella eich ystwythder
 • Cryfhau eich cyhyrau
 • Gwella eich cydbwysedd a’ch cydsymudiad
 • Gwella eich hwyliau a’ch iechyd meddwl

Mae technoleg Good Boost yn gwneud yn siŵr bod pawb yn gallu elwa o weithgareddau yn y dŵr er mwyn gwella eu hiechyd a’u lles gymaint â phosibl drwy symud mwy, cael hwyl a theimlo’n well.

Mae unigolion yn defnyddio tabledau sy’n gwrthsefyll dŵr i’w harwain drwy raglen ymarfer corff sydd wedi’i chynllunio o gwmpas eu hanghenion. Gwneir hyn mewn sesiwn grŵp gyda phobl yn gweithio drwy eu set eu hunain o ymarferion ar eu cyflymder eu hunain.

Gwyliwch y fideo hwn i glywed beth mae pobl yn ei ddweud am sesiynau Good Boost.

Cliciwch isod o wybodaeth am amseroedd a threfniadau archebu ar gyfer sesiynau Good Boost mewn canolfannau hamdden yng Nghaerdydd a Barri.

Canolfan Hamdden y Barri

 • Ar foreau Llun, Mawrth, Iau a Gwener
 • Archebwch un wythnos o flaen llaw

Canolfan Hamdden y Dwyrain
Llanrhymni, Caerdydd

 • Ar bnawniau Mawrth
 • Dewiswch 'Adult Group Sessions' wrth archebu

Canolfan Hamdden y Gorllewin
Trelái, Caerdydd

 • Ar foreau Iau
 • Dewiswch 'Adult Group Sessions' wrth archebu

Good boost

Gweithgareddau sydd ar y gweill

Rhagfyr 2023
Rhag 12
12 Rhagfyr 2023
Canolfan Hamdden y Barri, Stryd Greenwood
Y Barri, CF63 4JJ United Kingdom
Rhag 12
12 Rhagfyr 2023
Canolfan Hamdden Y Dwyrain, Rhodfa Llanrhymni, Llanrhymni
Caerdydd, CF3 4DN
Rhag 14
14 Rhagfyr 2023
Canolfan Hamdden y Barri, Stryd Greenwood
Y Barri, CF63 4JJ United Kingdom
Rhag 14
Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content