Sesiynau ymarfer corff Good Boost yn y dŵr

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn cydweithio â Chanolfannau Hamdden GLL Better Leisure yng Nghaerdydd i ddarparu sesiynau ymarfer corff yn y dŵr i’ch helpu i baratoi ar gyfer llawdriniaethau orthopedig i gael clun neu ben-glin newydd neu wella ar ôl cael llawdriniaeth.

Un ffordd o gadw’n heini a chael eich cymalau i symud wrth aros am lawdriniaeth yw gwneud ymarferion yn y dŵr fel nofio, cerdded yn y pwll neu ddosbarthiadau ymarfer corff yn y pwll.

Mae llawer o effeithiau cadarnhaol i ymarfer corff mewn dŵr, fel:

  • Mynd â’r pwysau oddi ar gymalau poenus gân ei gwneud hi’n haws symud
  • Gwella eich ffitrwydd cardiofasgwlaidd
  • Gwella eich ystwythder
  • Cryfhau eich cyhyrau
  • Gwella eich cydbwysedd a’ch cydsymudiad
  • Gwella eich hwyliau a’ch iechyd meddwl

Mae technoleg Good Boost yn gwneud yn siŵr bod pawb yn gallu elwa o weithgareddau yn y dŵr er mwyn gwella eu hiechyd a’u lles gymaint â phosibl drwy symud mwy, cael hwyl a theimlo’n well.

Mae unigolion yn defnyddio tabledau sy’n gwrthsefyll dŵr i’w harwain drwy raglen ymarfer corff sydd wedi’i chynllunio o gwmpas eu hanghenion. Gwneir hyn mewn sesiwn grŵp gyda phobl yn gweithio drwy eu set eu hunain o ymarferion ar eu cyflymder eu hunain.

Gwyliwch y fideo hwn i glywed beth mae pobl yn ei ddweud am sesiynau Good Boost.

Cliciwch isod o wybodaeth am amseroedd a threfniadau archebu ar gyfer sesiynau Good Boost mewn canolfannau hamdden yng Nghaerdydd, neu e-bostiwch Active Leisure am activeleisure@gll.org.

Good boost

Gweithgareddau sydd ar y gweill

Chwefror 2023
02 07
07 Chwefror 2023
Canolfan Hamdden Y Dwyrain, Rhodfa Llanrhymni, Llanrhymni
Caerdydd, CF3 4DN

Sesiynau ymarfer corff yn y dwr i’ch helpu i baratoi ar gyfer llawdriniaethau orthopedig i gael clun neu ben-glin newydd neu wella ar ol cael llawdriniaeth.

02 09
09 Chwefror 2023
Canolfan Hamdden Y Gorllewin, Caerau Lane
Caerdydd, CF5 5HJ

Sesiynau ymarfer corff yn y dwr i’ch helpu i baratoi ar gyfer llawdriniaethau orthopedig i gael clun neu ben-glin newydd neu wella ar ol cael llawdriniaeth.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content