Sut i ddefnyddio grisiau gyda chymhorthion cerdded

Mae’r fideos canlynol yn dangos sut i ddefnyddio’r grisiau yn ddiogel wrth ddefnyddio baglau, neu ffon gerdded.

Byddech wedi cael eich asesu gan ddefnyddio’r grisiau cyn i chi gael eich rhyddhau o’r ysbyty.

Mae’r fideos hyn yn ganllaw yn unig i’w defnyddio gan gleifion y mae eu Ffisiotherapydd wedi’u pennu’n ddiogel i ddefnyddio’r grisiau.

Defnyddio grisiau gyda baglau a chanllaw neu fanister

Defnyddio grisiau gyda baglau a dim rheilen na baner

Defnyddio grisiau nad ydynt yn dwyn pwysau gyda baglau a rheilen neu fanister

Defnyddio grisiau nad ydynt yn dwyn pwysau gyda baglau a rheilen neu fanister

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.