Sut i ddefnyddio grisiau gyda
chymhorthion cerdded

Mae’r fideos canlynol yn dangos sut i ddefnyddio grisiau’n ddiogel wrth ddefnyddio baglau neu ffon. 

Byddwch wedi cael eich asesu yn defnyddio grisiau cyn i chi adael yr ysbyty. 

Canllaw yn unig yw’r fideos hyn i’w defnyddio gan gleifion sydd wedi cael gwybod gan eu Ffisiotherapydd ei bod yn ddiogel iddyn nhw ddefnyddio grisiau. 

Defnyddio grisiau gyda baglau a rheilen neu ganllaw 

Defnyddio grisiau gyda baglau a dim rheilen na chanllaw 

Defnyddio grisiau heb gynnal pwysau gyda baglau a rheilen neu ganllaw 

Defnyddio grisiau heb gynnal pwysau gyda baglau a rheilen neu ganllaw 

Hefyd yn yr adran hon

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content