Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sut i baratoi ar gyfer apwyntiad therapi ar-lein

 • Bydd angen dyfais gyda chamera a meicroffon arnoch, a bydd y rhain eisoes wedi’u cynnwys yn y rhan fwyaf o ddyfeisiau.
 • Gosodwch eich sgrin yn iawn fel eich bod chi’n gallu gweld y fideo. Sicrhewch hefyd eich bod yn gallu cael eich gweld yn glir ar y sgrin, fel bod y therapydd yn gallu eich gweld.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod mewn ystafell dawel a bod eich cyfaint yn cael ei droi i fyny ar eich dyfais fel eich bod yn gallu clywed cyfarwyddiadau’r therapydd yn glir.
 • Os ydych chi’n mynychu dosbarth ymarfer corff, dewch o hyd i le clir a gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw beryglon posibl. Bydd y therapydd sy’n cymryd y dosbarth yn ymwybodol eich bod yn ei fynychu o gartref, felly bydd yn gwybod y bydd eich lle yn gyfyngedig.
 • Os ydych chi’n mynychu dosbarth ymarfer corff, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwisgo dillad cyfforddus y gallwch chi ymarfer corff ynddynt a chael diod o ddŵr gerllaw.
 • Gwnewch yn siŵr bod eich ffôn gerllaw, oherwydd efallai y bydd y therapydd yn cysylltu â chi os oes problem gyda’r dosbarth neu os ydych yn cael trafferth mewngofnodi.

Ni all neb fy nghlywed

 • Gallai hyn fod oherwydd bod eich meicroffon wedi’i dawelu neu wedi’i ddiffodd.
  Chwiliwch am y symbol meicroffon ar waelod eich sgrin, os oes llinell drwyddo, mae’n golygu ei fod yn dawel, cliciwch arno unwaith i’w ddad-dewi.
  Os nad ydych yn gallu cael eich meicroffon i weithio o hyd, gallai fod oherwydd nad ydych wedi caniatáu i’r rhaglen gael mynediad i’ch meicroffon. I newid hyn, bydd angen i chi fynd i’r prif osodiadau ar eich dyfais a chwilio am feicroffon a chaniatáu i’r ap neu’r rhaglen gael mynediad i’ch meicroffon.

Ni all neb fy ngweld

Sicrhewch fod eich sgrin wedi’i lleoli fel y gallwch weld y camera.

Chwiliwch am y symbol camera ar waelod eich sgrin, os oes llinell drwyddo, mae’n golygu bod eich fideo i ffwrdd, cliciwch arno unwaith i’w droi ymlaen.

Os nad ydych yn gallu cael eich fideo i weithio o hyd, gallai fod oherwydd nad ydych wedi caniatáu i’r rhaglen gael mynediad i’ch fideo. I newid hyn, bydd angen i chi fynd i brif osodiadau eich dyfais a chwilio am gamera a chaniatáu i’r app neu’r rhaglen gael mynediad i’ch camera.

Rwyf wedi colli’r cysylltiad

Arhoswch ychydig eiliadau i weld a yw’r broblem yn cywiro ei hun. Os na, cliciwch ar y ddolen i’r dosbarth eto a byddwch yn cael ail-ymuno â’r dosbarth.

Mae fy fideo yn rhewi ac nid wyf yn gallu dilyn y dosbarth

Arhoswch ychydig funudau i weld a yw’r broblem yn cywiro ei hun, os na, efallai y bydd angen i chi adael y dosbarth trwy glicio ar yr eicon ‘gadael cyfarfod’ ac yna ail-ymuno â’r dosbarth trwy’r ddolen.

Mae gen i broblem ac mae angen siarad â’r therapydd, ond mae’r dosbarth eisoes wedi dechrau

Unwaith y bydd y dosbarth wedi dechrau, efallai y bydd y therapydd wedi tawelu meicroffonau pawb i leihau ymyriadau yn y dosbarth. Os oes gennych chi broblem a bod angen sylw’r therapyddion arnoch chi, gallwch chi wneud hyn trwy glicio ar yr eicon ‘codwch law’ neu dim ond codi eich llaw neu chwifio at y sgrin a bydd un o’r therapyddion yn cysylltu â chi.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content