Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Canllawiau fideo ar osod coleri a bresys sbinol

Dylech fod wedi cael eich cyfeirio at y fideo priodol i gyd-fynd â’ch amgylchiadau, os nad ydych yn siŵr a ddylech fod yn ffitio’ch coler neu’ch brês wrth orwedd neu wrth eistedd neu ar eich pen eich hun neu gyda chymorth, cysylltwch â’r ward y cawsoch eich rhyddhau ohoni a gofyn am gael siarad â nyrs neu ffisiotherapydd i gael eglurhad. 

Os cawsoch eich cynghori i ddychwelyd i glinig trawma er mwyn i weithwyr gofal iechyd proffesiynol ofalu am eich coler, NID yw’r fideos hyn at eich defnydd chi, ewch i’ch apwyntiad fel y trefnwyd. 

Gofal coler

Gofal coler wrth orwedd gyda chymorth 1 person

Gofal coler wrth eistedd gyda chymorth 1 person 

Gofal coler wrth eistedd yn annibynnol

Gofal coler ar gyfer orthosis gyddfol/thorasig (CTO) wrth eistedd gyda chymorth

Gofal coler ar gyfer orthosis gyddfol/thorasig (CTO) wrth orwedd gyda chymorth

Gofal brês

Gofal brês ar gyfer brês y thoracs/meingefn (thoracolumbar) dros yr ysgwydd wrth orwedd gyda chymorth 1 person

Gofal brês ar gyfer brês y thoracs/meingefn (thoracolumbar) dros yr ysgwydd wrth eistedd gydachymorth 1 person

Gofal brês ar gyfer brês y thoracs/meingefn (thoracolumbar) dros yr ysgwydd wrth eistedd yn annibynnol

Gofal brês ar gyfer brês California ECO wrth eistedd yn annibynnol

Brace care for a California ECO brace in sitting independently 

Hefyd yn yr adran hon

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content