Canllawiau fideo ar osod coleri a bresys sbinol

Dylech fod wedi cael eich cyfeirio at y fideo priodol i gyd-fynd â’ch amgylchiadau, os nad ydych yn siŵr a ddylech fod yn ffitio’ch coler neu’ch brês wrth orwedd neu wrth eistedd neu ar eich pen eich hun neu gyda chymorth, cysylltwch â’r ward y cawsoch eich rhyddhau ohoni a gofyn am gael siarad â nyrs neu ffisiotherapydd i gael eglurhad. 

Os cawsoch eich cynghori i ddychwelyd i glinig trawma er mwyn i weithwyr gofal iechyd proffesiynol ofalu am eich coler, NID yw’r fideos hyn at eich defnydd chi, ewch i’ch apwyntiad fel y trefnwyd. 

Gofal coler

Gofal coler wrth orwedd gyda chymorth 1 person

Gofal coler wrth eistedd gyda chymorth 1 person 

Gofal coler wrth eistedd yn annibynnol

Gofal coler ar gyfer orthosis gyddfol/thorasig (CTO) wrth eistedd gyda chymorth

Gofal coler ar gyfer orthosis gyddfol/thorasig (CTO) wrth orwedd gyda chymorth

Gofal brês

Gofal brês ar gyfer brês y thoracs/meingefn (thoracolumbar) dros yr ysgwydd wrth orwedd gyda chymorth 1 person

Gofal brês ar gyfer brês y thoracs/meingefn (thoracolumbar) dros yr ysgwydd wrth eistedd gydachymorth 1 person

Gofal brês ar gyfer brês y thoracs/meingefn (thoracolumbar) dros yr ysgwydd wrth eistedd yn annibynnol

Gofal brês ar gyfer brês California ECO wrth eistedd yn annibynnol

Brace care for a California ECO brace in sitting independently 

Hefyd yn yr adran hon

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content