Beth yw Ffisiotherapi ar gyfer Niwroleg?

Niwroleg yw’r gangen o wyddoniaeth sy’n delio â’r system nerfol.

Mae’r system nerfol yn cynnwys ein Ymennydd, llinyn asgwrn y cefn a’n nerfau.

Mae anhwylderau niwrolegol yn deillio o newidiadau neu anafiadau i weithrediad yr organau hyn.

Mae ffisiotherapi yn elfen allweddol o adsefydlu a rheolaeth hirdymor
o’r amodau hyn.

Dilynwch y dolenni isod i weld sut y gallwn eich helpu.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.