Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Beth yw Ffisiotherapi ar gyfer Niwroleg?

Niwroleg yw’r gangen o wyddoniaeth sy’n delio â’r system nerfol.

Mae’r system nerfol yn cynnwys yr ymennydd, madruddyn y cefn a nerfau. 

Mae anhwylderau niwrolegol yn digwydd oherwydd newidiadau neu anaf i sut mae’r organau hyn yn gweithio. 

Mae ffisiotherapi yn rhan bwysig o adferiad a rheolaeth hirdymor y cyflyrau hyn.   

Dilynwch y dolenni isod i weld sut y gallwn ni eich helpu. 

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content