Beth yw Ffisiotherapi ar gyfer Niwroleg?

Niwroleg yw’r gangen o wyddoniaeth sy’n delio â’r system nerfol.

Mae’r system nerfol yn cynnwys yr ymennydd, madruddyn y cefn a nerfau. 

Mae anhwylderau niwrolegol yn digwydd oherwydd newidiadau neu anaf i sut mae’r organau hyn yn gweithio. 

Mae ffisiotherapi yn rhan bwysig o adferiad a rheolaeth hirdymor y cyflyrau hyn.   

Dilynwch y dolenni isod i weld sut y gallwn ni eich helpu. 

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content