Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Esgidiau

Dewis yr esgidiau cywir yw un o’r pethau pwysicaf i’w cael yn iawn pan fydd gennych boen traed a phigwrn. Yn union fel sylfaen adeilad, bydd popeth arall rydych chi’n ei wneud yn dibynnu ar ddefnyddio’r math cywir o esgid.

Play Video about Suitable footwear

Nodweddion Esgidiau sy’n cael eu Hargymell


Bydd eich traed yn cael y gynhaliaeth orau os bydd eich esgidiau fel a ganlyn:

trainer

Dylech chi osgoi:

Esgidiau Gwadn-Siglo

Weithiau rydyn ni’n argymell esgidiau gwadn-siglo i helpu gyda phroblemau traed a phigwrn penodol. Yn bennaf, mae’r esgidiau hyn yn helpu i leihau pwysau ar flaen y droed ond maen nhw’n ddefnyddiol ar gyfer llawer o broblemau traed a phigwrn.

Mae ganddyn nhw sodlau trwchus sy’n meinhau o’r tu ôl i bêl blaen y traed tuag at y bysedd. Mae hyn yn caniatáu i’r esgid siglo ymlaen wrth i chi gerdded neu os ydych chi’n pwyso i lawr ar y bysedd traed.

Byddwch yn ofalus: Mae llawer o esgidiau yn cyrlio am i fyny wrth fysedd y traed. ‘Sbring blaen’ yw’r enw ar hyn ac mae’n helpu’ch troed i godi oddi ar y ddaear pan fyddwch chi’n cerdded. Os nad yw’r gwadn yn ddigon cadarn, ni fydd yr esgid yn gweithredu fel siglwr.

Esgidiau Newydd

Ddylech chi byth orfod ystwytho esgidiau newydd – os nad ydyn nhw’n gyfforddus pan fyddwch chi’n eu gwisgo am y tro cyntaf, dydyn nhw ddim yn iawn i chi.

Mae’n rhesymol gwisgo eich esgidiau newydd i’w meddalu ychydig am gyfnod. Mae hyn yn eich helpu i addasu i fath newydd o esgidiau nad ydych chi efallai wedi’u gwisgo o’r blaen.

lluniad o esgid addas gyda strap ar y top

Gallwch eu gwisgo o gwmpas y tŷ am gyfnodau byr (20-30 munud) i ddod yn gyfarwydd â nhw ac yna mae angen gwirio’ch traed. Chwiliwch am broblemau fel cochni ar ôl rhwbio neu bwysau. Os bydd hyn yn digwydd, gallwch eu dychwelyd fel arfer os nad ydyn nhw wedi baeddu neu wedi cael eu gwisgo yn yr awyr agored.

Os ydych chi’n hapus gyda’ch esgidiau newydd, dechreuwch eu gwisgo yn yr awyr agored am ychydig oriau ar y tro a chynyddu’r defnydd yn raddol.

Sut ydw i’n gwybod a yw fy esgidiau wedi’u treulio?

  • Edrychwch ar draul, fel colli patrwm ar y gwadn allanol, gwadn wedi’i gywasgu a phwythau neu semau wedi torri.
  • Mae esgid gadarn yn cynnal ei strwythur o dan bwysau cerdded a rhedeg er mwyn cynnal y droed. Rhowch droad cadarn i ran ganol gwadn yr esgid i weld pa mor dda mae’n cadw ei strwythur.
  • Os yw esgidiau’n dangos traul mae’n well eu newid am rai newydd a’u taflu.
  • Peidiwch â chael eich temtio i ddefnyddio hen esgidiau ar gyfer gwaith DIY neu arddio. Mae rheswm da pam eu bod nhw’n hen esgidiau!
loss of tread pattern on sole

Ble alla i brynu’r esgidiau rydych chi’n eu hargymell?

Dydyn ni ddim yn argymell un brand nac esgid benodol ond mae’r canlynol yn gallu bod yn ddefnyddiol:

  • Ar gyfer ffit ehangach a lle ychwanegol – esgidiau DB neu Cosyfeet
  • Ar gyfer sodlau siglo – JML Walkmaxx neu HOKA
  • Am gynhaliaeth wych – Nike neu Grisport
Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content