Cyflwyno eich Babi i Fwydydd Solet

Mae cyflwyno eich babi i fwydydd solet, sydd weithiau’n cael ei alw’n bwydo cyflenwol neu ddiddyfnu, yn amser cyffrous, llawn hwyl. Mae’n gam datblygu pwysig pan fydd bwydydd yn cael eu cyflwyno ochr yn ochr â llaeth y fron neu laeth fformiwla babanod arferol.

Mae ein cyfres o fideos yn darparu gwybodaeth i’ch helpu i’ch tywys ar eich taith o gyflwyno bwydydd solet.

Gwybodaeth bwysig

Mae’r rhan fwyaf o fabanod yn barod i gael eu cyflwyno i fwydydd solet pan maen nhw tua 6 mis oed. Cyn hyn, mae babanod yn cael yr holl faeth sydd ei angen arnynt o laeth y fron neu fformiwla babanod.

Oeddech chi’n gwybod y gall gymryd 10 neu fwy o ymdrechion i fabi dderbyn bwyd newydd? Rhowch gyfle i’ch babi archwilio amrywiaeth wych o flasau a gweadau.

Gellir rhoi bwydydd teuluol iach wedi’u stwnsio, eu gwneud yn puree neu eu gweini fel bwydydd bys meddal o’r dechrau – cofiwch beidio ag ychwanegu halen neu siwgr at ddogn eich babi.

Ymhlith y bwydydd sy’n gallu sbarduno adwaith alergaidd mae: llaeth buwch, wyau, gwenith, soia, cnau a physgod. Pan fyddwch yn dechrau cyflwyno bwydydd solet pan mae’ch babi tua 6 mis, cyflwynwch y bwydydd hyn un ar y tro ac ychydig ar y tro, er mwyn i chi allu sylwi ar unrhyw adwaith.

Wrth i’ch babi ddod yn fwy hyderus wrth fwyta gallwch feddwl am symud ymlaen o un pryd y dydd i ddau a thri phryd y dydd.

Symud ymlaen yn raddol i weadau llai stwnshlyd a mwy lympiog cyn 9 mis, gan y bydd hyn yn helpu eich babi i bontio i fwyta ystod eang o fwydydd a phrydau teuluol.

Beth mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn ei gynnig?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gyflwyno’ch babi i fwydydd solet, siaradwch â’ch Ymwelydd Iechyd. Gweler y taflenni isod am wybodaeth ychwanegol:

I gael rhagor o gyngor, ffoniwch: 029 2066 8089

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content