Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

NYLO (Maeth i’ch Un Bach) Grwpiau

NYLO – Maeth i’ch Un Bach yn rhaglen 6 wythnos yn rhad ac am ddim ar gyfer teuluoedd â phlant 5 oed ac iau.

Mae NYLO yn magu hyder teuluoedd ar sut i ddarparu deiet iach a chytbwys a fydd yn annog arferion bwyta iach gydol oes y plant.

Mae NYLO, a ddatblygwyd gan Ddeietegwyr Iechyd Cyhoeddus BIP Caerdydd a’r Fro, yn agored i bob teulu sydd â phlant sy’n 5 oed neu’n iau, sy’n byw yng Nghaerdydd a’r Fro. Bob wythnos byddwch yn derbyn gwybodaeth ac adnoddau gan gynnwys gweithgareddau a syniadau chwarae i roi cynnig arnynt gyda’ch plentyn gartref.

Mae cyfres newydd o raglenni ‘Maeth i’ch Un Bach (NYLO)’ yn dechrau mewn amrywiaeth o leoliadau o amgylch Caerdydd a’r Fro:

Manylion cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen rad ac am ddim
E-bostiwch: Nutrition.Skillsforlife.cav@wales.nhs.uk neu ffoniwch/anfonwch neges destun: 07972 732614

www.nylo.co.uk/cy

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content