Dechrau Coginio

Cwrs Dechrau Coginio

Os ydych yn awyddus i ddatblygu eich sgiliau coginio ymarferol, neu os hoffech gael syniadau am ryseitiau bwyta’n iach newydd, hwn yw’r cwrs delfrydol i chi.

Get cooking | Dechrau Coginio

Bydd yn eich helpu i ddatblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau o ran cynnal deiet cytbwys, i ddysgu ffyrdd gwahanol o goginio, i roi cynnig ar brydau newydd i chi a’ch teulu, ac i ddysgu sut i ddilyn canllawiau diogelwch bwyd a negeseuon bwyta’n iachach.

Trosolwg o'r Cwrs

Sesiynau 2 awr yr wythnos am gyfanswm o 7-8 sesiwn, ac maent yn hwyliog ac yn anffurfiol.
Byddwch yn gallu gwneud o leiaf 12 rysáit iach sy’n hawdd, yn gyflym ac yn flasus.
Mae ystod o ryseitiau gwahanol, o salad â dresin syml at gyri llysiau neu gyw iâr; mae prydau a fydd yn gweddu i bob chwaeth a dewis.
Cewch gyfle i fynd â’r prydau yr ydych wedi’u paratoi adref i’ch teulu; a byddwch yn derbyn llyfr ryseitiau pan fyddwch yn gorffen y cwrs.

Mae llawer o awgrymiadau ac argymhellion ar sut i goginio prydau iach pan fyddwch ar gyllideb. Os oes gennych unrhyw anghenion dietegol arbennig, bydd tiwtor y cwrs yn trafod hyn gyda chi. 

Mae’r cwrs yn trafod y cynnwys canlynol:
Canllaw Bwyta’n Dda a’r prif negeseuon bwya’n iach.
Paratoi i goginio gan ddilyn canllawiau hylendid bwyd a diogelwch bwyd.
Paratoi a choginio amrywiaeth o brydau ysgafn, prif brydau a phwidnau prydau iach

Tasgau gwaith cartef i roi cynnig ar fwydydd a ryseitiau newydd gyda’ch teulu

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content