Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Dechrau Coginio

Cwrs Dechrau Coginio

Os ydych yn awyddus i ddatblygu eich sgiliau coginio ymarferol, neu os hoffech gael syniadau am ryseitiau bwyta’n iach newydd, hwn yw’r cwrs delfrydol i chi.

Get cooking | Dechrau Coginio

Bydd yn eich helpu i ddatblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau o ran cynnal deiet cytbwys, i ddysgu ffyrdd gwahanol o goginio, i roi cynnig ar brydau newydd i chi a’ch teulu, ac i ddysgu sut i ddilyn canllawiau diogelwch bwyd a negeseuon bwyta’n iachach.

Ymwelodd BBC Cymru ag un o’n dosbarthiadau Dechrau Coginio yn y Barri. 

Darllenwch am sut y mae pobl yn mwynhau dysgu i greu prydau blasus, iach ar gyllideb

Trosolwg o'r Cwrs

Sesiynau 2 awr yr wythnos am gyfanswm o 7-8 sesiwn, ac maent yn hwyliog ac yn anffurfiol.
Byddwch yn gallu gwneud o leiaf 12 rysáit iach sy’n hawdd, yn gyflym ac yn flasus.
Mae ystod o ryseitiau gwahanol, o salad â dresin syml at gyri llysiau neu gyw iâr; mae prydau a fydd yn gweddu i bob chwaeth a dewis.
Cewch gyfle i fynd â’r prydau yr ydych wedi’u paratoi adref i’ch teulu; a byddwch yn derbyn llyfr ryseitiau pan fyddwch yn gorffen y cwrs.

Mae llawer o awgrymiadau ac argymhellion ar sut i goginio prydau iach pan fyddwch ar gyllideb. Os oes gennych unrhyw anghenion dietegol arbennig, bydd tiwtor y cwrs yn trafod hyn gyda chi. 

Mae’r cwrs yn trafod y cynnwys canlynol:
Canllaw Bwyta’n Dda a’r prif negeseuon bwya’n iach.
Paratoi i goginio gan ddilyn canllawiau hylendid bwyd a diogelwch bwyd.
Paratoi a choginio amrywiaeth o brydau ysgafn, prif brydau a phwidnau prydau iach

Tasgau gwaith cartef i roi cynnig ar fwydydd a ryseitiau newydd gyda’ch teulu

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content