Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Coginio’n Iach ar Gyllideb

Pan fydd arian yn brin, gall bwyta’n iach ymddangos fel her. Fodd bynnag, mae yna lawer o opsiynau sy’n eich galluogi i goginio a bwyta bwyd blasus ac iach ar gyllideb.

Mae ein timau Maeth a Deieteg wedi creu amrywiaeth o ryseitiau iach sy’n rhesymol ac yn hawdd i’w gwneud.

Mae’r fideo sioe sleidiau isod yn cynnwys llawer o ryseitiau iach, blasus a rhesymol, o bastai datws stwnsh i falafel, cyri cyw iâr a chrymbl ffrwythau.

pasta iach

Prif Brydau (Cig/Pysgod)

Prif Brydau (Llysieuol)

Yn ogystal, mae gan Bwyd Caerdydd amrywiaeth o ryseitiau sydd wedi’u cynllunio ar gyfer y rhai sy’n cymryd rhan yn y cwrs ‘Get Cooking’. Beth am roi cynnig ar y cacennau eog, stiw cyw iâr un pot neu gawl cennin a thatws?

Cliciwch yma i weld y ryseitiau.

Os ydych chi’n cael trafferth yn cael gafael ar fwyd iach, mae help lleol ar gael.

Darganfyddwch fwy am yr help sydd ar gael yng Nghaerdydd yma, a’r cymorth y gallwch ei gael ym Mro Morgannwg yma.

Os hoffech ddatblygu eich sgiliau coginio ymarferol neu os hoffech syniadau newydd am ryseitiau bwyta’n iach, mae ein cwrs ‘Get Cooking’ yn ddelfrydol i chi.

Bydd yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau a’ch gwybodaeth am ddeiet cytbwys, dysgu ffyrdd gwahanol o goginio, rhoi cynnig ar syniadau newydd ar gyfer prydau bwyd i’ch hun neu i’ch teulu a dysgu am ddiogelwch bwyd a bwyta’n iach.

Nadolig

Mae Dydd Nadolig yn ymwneud â’r teulu a mwynhau hwyl yr ŵyl – ac yn amlach na pheidio, llawer o fwyta ac yfed!

Os hoffech wneud eich Cinio Nadolig ychydig yn iachach, beth am roi cynnig ar ein ryseitiau hawdd, a ddatblygwyd gan ein timau Maeth a Deieteg.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content