Cwrs Bwyd Doeth am Oes

Lefel 1 - 2 gredyd

Os hoffech ddysgu mwy am sut i golli pwysau mewn ffordd iach, sut i ddod yn fwy egnïol, a chael cefnogaeth a syniadau i’ch helpu i newid eich arferion bwyta, mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol i chi.

Cwrs Bwyd Doeth am Oes

Cyflwynir Bwyd Doeth am Oes gan weithwyr cymunedol hyfforddedig; mae’r sesiynau yn hwyliog, yn anffurfiol ac yn ymdrin ag ystod o bynciau i’ch annog a’ch cefnogi. Mewn rhai ardaloedd, gellir cyflwyno’r sesiynau ochr yn ochr â sesiynau ymarfer corff fel y Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff. Mae wyth sesiwn ac mae pob sesiwn yn 1-1½ awr o hyd. Gellir cyflwyno sesiynau bob wythnos neu bob pythefnos, naill ai dros y we neu wyneb yn wyneb. Mae’r sesiynau’n trafod y cynnwys canlynol.

1. Paratoi ar gyfer newid am oes
2. Canllaw Bwyta’n Dda
3. Meintiau prydau a chi
4. Mynd a Dod
5. Labeli bwyd
6. Canolbwyntio ar eich bwyd
7. Amnewid bwyd a diod
8. Newid am Oes

Mae’r cwrs Bwyd Doeth am Oes ar gyfer unrhyw un dros 18 oed a chyda mynegai màs y corff (BMI) o dros 25kg/m².

Os nad ydych yn siŵr beth yw eich BMI, gallwch gysylltu â thiwtor y cwrs, gofyn i’ch meddyg teulu neu nyrs practis, neu roi cynnig ar ei gyfrifo gan ddefnyddio Cyfrifiannell pwysau iach BMI y GIG. / neu drwy ddefnyddio ap cyfrifiannell BMI y GIG.

Adborth gan gyfranogwyr

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content