Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cwrs Bwyd Doeth am Oes

Os hoffech ddysgu mwy am sut i golli pwysau mewn ffordd iach, sut i ddod yn fwy egnïol, a chael cefnogaeth a syniadau i’ch helpu i newid eich arferion bwyta, mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol i chi.

Cyflwynir Bwyd Doeth am Oes gan weithwyr cymunedol hyfforddedig; mae’r sesiynau yn hwyliog, yn anffurfiol ac yn ymdrin ag ystod o bynciau i’ch annog a’ch cefnogi.

Mae wyth sesiwn ac mae pob sesiwn yn 1-1½ awr o hyd. Gellir cyflwyno sesiynau bob wythnos neu bob pythefnos, naill ai dros y we neu wyneb yn wyneb. Mae’r sesiynau’n trafod y cynnwys canlynol.

1. Paratoi ar gyfer newid am oes
2. Canllaw Bwyta’n Dda
3. Meintiau prydau a chi
4. Mynd a Dod
5. Labeli bwyd
6. Canolbwyntio ar eich bwyd
7. Amnewid bwyd a diod
8. Newid am Oes

Mae’r cwrs Bwyd Doeth am Oes ar gyfer unrhyw un dros 18 oed a chyda mynegai màs y corff (BMI) o dros 25kg/m².

Os nad ydych yn siŵr beth yw eich BMI, gallwch gysylltu â thiwtor y cwrs, gofyn i’ch meddyg teulu neu nyrs practis, neu roi cynnig ar ei gyfrifo gan ddefnyddio Cyfrifiannell pwysau iach BMI y GIG. / neu drwy ddefnyddio ap cyfrifiannell BMI y GIG.

Adborth gan gyfranogwyr

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content