Cinio Nadolig Iach

Mae Dydd Nadolig yn ymwneud â’r teulu a mwynhau hwyl yr ŵyl – ac yn amlach na pheidio, llawer o fwyta ac yfed!

Os hoffech chi wneud eich cinio Nadolig ychydig yn iachach, beth am roi cynnig ar y rysáit hawdd hon

Bwydo: 6

Cyfanswm yr Amser: 2 awr

Cynhwysion:

 • 1 cyw iâr neu dwrci cyfan 2kg
 • 1.2kg o datws canolig, wedi’u pilio a’u chwarteru
 • 2 llwy fwrdd o olew llysiau
 • 4 moron, wedi’u sleisio yn julienne
 • 4 panasen, wedi’u sleisio yn julienne
 • 1/2 bresych coch, wedi’i sleisio
 • 150g o bys wedi’u rhewi
 • Gronynnau grefi â llai o halen
 • 6 llwy fwrdd o saws llugaeron (dewisol)

Dull

 1. Cynheswch y ffwrn ymlaen llaw i 190°C (ffan 170°C, marc nwy 5).
 2. Rhowch y cyw iâr neu’r twrci ar dun rhostio mawr a’i rostio yng nghanol y ffwrn am 90 munud. Ar gyfer cinio llysieuol neu fegan, gallwch gyfnewid hwn am eich hoff opsiwn heb gig (coginiwch ef gan ddilyn cyfarwyddiadau’r pecyn).
 3. Rhowch y tatws mewn tun rhostio ar wahân ac ychwanegwch 1 llwy fwrdd o olew. Sicrhewch eu bod wedi’u gorchuddio ag olew, yna eu rhostio ar y silff uwchben y twrci yn y ffwrn am 60 munud, gan eu troi ar ôl 30 munud.
 4. Rhowch y moron a’r pannas mewn powlen ac ychwanegwch 1 llwy fwrdd o olew. Sicrhewch eu bod wedi’u gorchuddio ag olew.
 5. Ar ôl i’r tatws fod yn y ffwrn am 20 munud, ychwanegwch y moron a’r pannas i’r un tun rhostio â’r tatws. Rhowch y tun nôl yn y ffwrn i goginio am 40 munud.
 6. Coginiwch y bresych a’r pys gyda’i gilydd mewn sosban â chaead gydag ychydig bach o ddŵr berwedig am 5 i 8 munud. Fel arall, gallwch goginio’r pys a’r bresych yn y ficro-don.
 7. Gwnewch yn siŵr bod y cyw iâr/twrci wedi’i goginio’n llwyr drwy roi twll yn y rhan fwyaf trwchus o’r goes gyda chyllell finiog neu sgiwer – dylai’r sudd fod yn glir os yw’n barod. Trosglwyddwch ef i fwrdd torri neu blât a’i orchuddio â ffoil, gan ganiatáu iddo orffwys am 10 munud cyn torri.
 8. Tra bod y cyw iâr/twrci yn gorffwys, gwnewch y grefi gan ddilyn cyfarwyddiadau’r pecyn.
 9. Gweinwch 150g o gyw iâr/twrci fesul person, heb y croen. Gweinwch gyda’r tatws rhost, llysiau, grefi a llwy fwrdd o saws llugaeron fesul person (dewisol).

Hefyd yn yr adran hon

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content