Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cacen Ffrwythau Nadolig

Bwydo: 12

Cyfanswm yr Amser: 4 1/2 awr

Cynhwysion:

 • 450g o ffrwythau cymysg
 • 110g o ddêts
 • 110g o fricyll sych
 • 275ml o ddŵr
 • 150ml o sudd oren
 • 150g o flawd codi gwenith cyflawn
 • 50g o almonau mâl (dewisol)
 • 2 lwy fwrdd o sbeis cymysg

Dull

 1. Trochwch y ffrwythau yn y dŵr a’r sudd oren am o leiaf 3 awr (gellir ei adael dros nos). Draeniwch unrhyw hylif sy’n weddill.
 2. Cynheswch y ffwrn i 180°C / ffan 160°C / marc nwy 4.
 3. Ychwanegwch y blawd, y sbeis cymysg a’r almonau mâl (os ydych chi’n eu defnyddio) at y ffrwythau. Cymysgwch bopeth gyda’i gilydd.
 4. Arllwyswch y gymysgedd i dun torth wedi’i leinio neu wedi’i seimio, neu i bowlen pwdin. Pobwch am 1 ½ awr. Gorchuddiwch â ffoil am yr ½ awr olaf.
 5. Gadewch iddo oeri cyn ei dorri’n dafelli.

Hefyd yn yr adran hon

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content