Rôl plentyn yn ei iechyd traed ei hun

Ysgogiad Cleifion

Dim ond rhan o’u taith at iechyd da yw’r gofal y mae plant yn ei dderbyn mewn lle gofal iechyd. Mae’r hyn y byddwn yn gallu annog plant i’w wneud drostyn nhw eu hunain yn chwarae rhan bwysig iawn er mwyn cadw’n iach. 

Mae Ysgogiad Cleifion yn disgrifio gwybodaeth, sgiliau a hyder unigolyn wrth reoli ei iechyd ai ofal ei hun.

Mae eich ysgogiad yn gallu eich helpu i wneud dewisiadau iechyd a ffordd o fyw positif. 

Os ydych chi’n deall y ffordd orau o ofalu amdanoch chi eich hun, rydych chi’n fwy tebygol o fyw bywyd iach a rheoli eich cyflyrau iechyd hirdymor yn well. 

Fel rhan o’r apwyntiad Podiatreg, efallai y byddwn yn gofyn i’ch plentyn gwblhau arolwg byr.  Bydd hyn yn ein helpu i ddeall y cymorth y gallai fod ei angen i reoli ei iechyd traed.
Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content