Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Esgidiau a Mewnwadnau i Blant

Ein traed sy’n ein helpu i symud a chadw’n iach ac egnïol, felly mae’n bwysig gofalu amdanyn nhw.  

Wrth brynu esgidiau plant, gofalwch bod:

Mewnwadnau (orthoses)

Mewnwadnau yw’r enw cyffredin am orthoses. Bydd mewnwadnau arbennig a gewch gan y podiatrydd yn helpu i gynnal y traed a lleihau poen. Gallwch eu gwisgo mewn gwahanol esgidiau ond gwnewch yn siŵr bod yr esgid yn ddigon dwfn i’r mewnwadn.

Bydd eich corff angen dod i arfer â’r mewnwadnau. Gwisgwch nhw bob hyn a hyn i ddechrau, 1 awr y dydd ac yna awr arall y dydd am wythnos. Unwaith y bydd y mewnwadnau’n gyfforddus, ceisiwch eu gwisgo drwy’r dydd. Ddylai’r mewnwadnau ddim achosi rhwbio na phoen.

Siopau Esgidiau

Mae’r siopau esgidiau hyn yng Nghaerdydd a’r Fro yn gwerthu brandiau esgidiau sy’n gallu derbyn orthoses ac esgidiau llydan, a chynnig gwasanaeth mesur:

Sports Direct
Canolfan Dewi Sant
Caerdydd
CF10 2DP

Parc Manwerthu
Ffordd y Fferi
Grangetown
CF11 0JR

Ogamigam
5 Adeilad Brenhinol, 
Ffordd Victoria, 
Penarth
CF64 3EB

029 2070 4254

AG Meek
Canolfan Dewi Sant
Caerdydd
CF10 2DP

93 Heol Albany
Caerdydd
CF24 3LP

Shoe 22 
22b Bryn yr Orsaf
Ffordd Newydd
Porthcawl

01656 788628

John Lewis
Canolfan Dewi Sant 
Yr Ais
Caerdydd
CF10 1EG

Deichmann
84 Stryd y Bont
Canolfan Dewi Sant 
Caerdydd
CF10 2EL

Gwybodaeth Gyswllt

Canolfan Rheoli Cleifion Podiatreg
Gwasanaethau Podiatreg
Ysbyty Brenhinol Caerdydd
Ffordd Casnewydd
Caerdydd
CF24 0SZ

Ymholiadau cyffredinol a threfnu apwyntiadau i gleifion presennol: 029 2033 5135

Atgyfeirio cleifion newydd: 029 2033 5370

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content