Cryfder a dygnwch

Dylech fod yn ymwybodol bod yr ymarferion hyn yn rhan o raglen raddedig. Dylech roi’r gorau i’r rhaglen hon os nad ydych yn teimlo eich bod yn datblygu adsefydlu neu os ydych yn profi rhai o’r symptomau canlynol, oherwydd efallai y byddwch yn dioddef o ME / Syndrom Blinder Cronig:

  • lefelau afresymol o teimlo’n flinedig ar ôl gweithgaredd,
  • blinder gwanychol
  • teimlo’n flinedig ar ôl cwsg,
  • problemau cofio neu canolbwyntio,
  • poen yn eich cyhyrau neu’ch cymalau,
  • nam neu newidiadau yn eich synhwyrau neu unrhyw symptomau parhaus
    tebyg i ffliw,

Set Un – Torso ac aelodau isaf y corff 

Set Dau – Torso ac aelodau uchaf y corff 

Set Tri – Cardio sedd a Gorffwys Cyfyngedig

Tai Chi Shabashi wrth eistedd – sesiwn un 

Tai Chi Shabashi wrth eistedd – sesiwn dau 

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content