Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cryfder a dygnwch

Lefel pump

Dylech fod yn ymwybodol bod yr ymarferion hyn yn rhan o raglen raddedig. Dylech roi’r gorau i’r rhaglen hon os nad ydych yn teimlo eich bod yn datblygu adsefydlu neu os ydych yn profi rhai o’r symptomau canlynol, oherwydd efallai y byddwch yn dioddef o ME / Syndrom Blinder Cronig:

  • lefelau afresymol o teimlo’n flinedig ar ôl gweithgaredd,
  • blinder gwanychol
  • teimlo’n flinedig ar ôl cwsg,
  • problemau cofio neu canolbwyntio,
  • poen yn eich cyhyrau neu’ch cymalau,
  • nam neu newidiadau yn eich synhwyrau neu unrhyw symptomau parhaus
    tebyg i ffliw,

Set Un

Set Dau

Set Tri

Tai Chi Shabashi wrth sefyllsesiwn un 

Tai Chi Shabashi wrth sefyll – sesiwn dau 

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content