Cryfder a dygnwch

Dylech fod yn ymwybodol bod yr ymarferion hyn yn rhan o raglen raddedig. Dylech roi’r gorau i’r rhaglen hon os nad ydych yn teimlo eich bod yn datblygu adsefydlu neu os ydych yn profi rhai o’r symptomau canlynol, oherwydd efallai y byddwch yn dioddef o Syndrom Blinder ar ôl feirws (PVFS):

  • lefelau afresymol o teimlo’n flinedig ar ôl gweithgaredd,
  • blinder
  • teimlo’n flinedig ar ôl cwsg,
  • problemau cofio neu canolbwyntio,
  • poen yn eich cyhyrau neu’ch cymalau,
  • nam neu newidiadau yn eich synhwyrau neu unrhyw symptomau parhaus
    tebyg i ffliw,

Set one – trunk and lower limb

Set two – trunk and upper limb

Set three – cardio and limited rest

Seated Tai Chi Shabashi – session one

Seated Tai Chi Shabashi – session two

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.