Gorbryder

Gorbryder yw’r teimlad o bryder, ofn ac anesmwythyd cyffredinol. Gall hyn effeithio ar bawb ar ryw adeg yn ystod eu bywyd ond pan ddaw’r teimladau hyn yn amlach a hyd yn oed yn gyson – dyma pryd mae angen i chi geisio cymorth a chyngor.

Mae symptomau gorbryder yn amrywio’n fawr rhwng pobl ond gallant gynnwys:

  • Anhwylderau Cwsg
  • Problemau canolbwyntio
  • Teimlo’n bigog neu’n ddagreuol
  • Teimlo’ch calon yn curo’n gyflymach
  • Teimlo’n sâl neu’n gyfoglyd
  • Cur pen / Pen tost

Efallai y byddwch hefyd yn elwa o ganllawiau pellach ar sut i ddelio â phryder:

Gorbryder – A Self Help Guide (PDF)

CAV White
Copyright © 2020 Cardiff and Vale University Health Board | Privacy Policy | Terms | Sitemap