Clirio'ch brest

Ar adegau efallai  bydd mwy o secretiadau ar eich brest, neu bo chi’n cael broblemau clirio’ch fflem. Mae technegau clirio frest wedi’u cynllunio i symud fflem o rannau dwfn eich ysgyfaint i’r canol, lle byddwch chi’n ei chael hi’n haws i’w glirio.

Mae yna lawer o dechnegau i glirio fflem gan gynnwys ymarferion anadlu, newyd ystum y corff , cymhorthion mecanyddol a gwella hydradiadyn y llwybr anadlu. Mae’r technegau hyn gan amlaf yn gael eu ddysgu gan ffisiotherapydd arbenigol, ond mae’r dechneg Cylchred Anadlu Egnïol (ACBT) a ddisgrifir yn y fideo isod, yn ffordd syml ac effeithiol o glirio’ch brest.

CAV White
Copyright © 2020 Cardiff and Vale University Health Board | Privacy Policy | Terms | Sitemap