Covid-19 a Lles Meddwl

Mae teimlo straen neu bryder yn naturiol wrth i chi wella o COVID-19, tra’ch bod chi’n cysgodi, neu os ydych chi’n ymdopi â chyflwr meddygol arall yn ystod yr amser ansicr hwn. Gall straen a phryder gael effaith ar sut rydych chi’n teimlo’n gorfforol ac yn gwneud i chi deimlo blinder neu fwy blinedig nag arfer.

Mae’n bwysig nodi os ydych chi’n teimlo o dan straen neu teimlo’n bryderus fel eich bod chi’n gallu cymryd y camau cywir i ddechrau reoli’ch teimladau. Mae’r gwefannau canlynol yn cynnig cyngor a chefnogaeth i chi i ddysgu sut i reoli’r teimladau hyn:

 

Os ydych chi’n teimlo’n bryderus, wedi’ch gorlethu, neu cael hi’n anodd i ymdopi, cysylltwch â’ch meddyg teulu i cyfeirio chi at y gweithiwr gofal iechyd perthnasol.

CAV White
Copyright © 2020 Cardiff and Vale University Health Board | Privacy Policy | Terms | Sitemap