Events

Atgofion Chwaraeon

Hyb Tredelerch Fford Llanstephen, Caerdydd

Yn y Sefydliad Atgofion Chwaraeon rydym yn helpu pobl ym mhobman i gadw mewn cysylltiad a chael hwyl – gan ddefnyddio atgofion o chwaraeon.

ESCAPEE

Canolfan Hamdden Y Dwyrain Rhodfa Llanrhymni, Llanrhymni, Caerdydd

Ymarfer corff dilynol i bobl sydd wedi cyflawni’r rhaglen ESCAPE Pain ar gyfer poen yn y pen-glin, clun neu gefn.

Grwp Cerdded Nordig Caerdydd

Nghaffi Castan Nghaeau Llandaf, Pontcanna, Caerdydd

Mwynhewch fanteision corfforol a meddyliol Cerdded Nordig.

Sesiynau ymarfer corff Good Boost yn y dwr

Canolfan Hamdden Y Gorllewin Caerau Lane, Caerdydd

Sesiynau ymarfer corff yn y dwr i’ch helpu i baratoi ar gyfer llawdriniaethau orthopedig i gael clun neu ben-glin newydd neu wella ar ol cael llawdriniaeth.

ESCAPEE

Canolfan Hamdden y Penarth Heol Andrew, Cogan, Penarth

Ymarfer corff dilynol i bobl sydd wedi cyflawni’r rhaglen ESCAPE Pain ar gyfer poen yn y pen-glin, clun neu gefn.

Clwb Cymdeithasol Memory Lane

Canolfan Gymunedol Cathays 38 Teras Cathays, Cathays, Caerdydd

Gweithgareddau am ddim i bobl y mae dementia yn effithio arnynt a’u gofalwyr.

ESCAPEE

Canolfan Hamdden Y Gorllewin Caerau Lane, Caerdydd

Ymarfer corff dilynol i bobl sydd wedi cyflawni’r rhaglen ESCAPE Pain ar gyfer poen yn y pen-glin, clun neu gefn.

ESCAPEE

Canolfan Hamdden y Barri Stryd Greenwood, Y Barri

Ymarfer corff dilynol i bobl sydd wedi cyflawni’r rhaglen ESCAPE Pain ar gyfer poen yn y pen-glin, clun neu gefn.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content