Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sut i ddefnyddio hyfforddwr cyhyrau Mewnanadlu (IMT)

Efallai eich bod wedi cael dyfais Hyfforddwr Cyhyrau Mewnanadlu (IMT) i’w defnyddio cyn llawdriniaeth, neu ar ôl anaf neu lawdriniaeth sydd wedi effeithio ar eich cyhyrau anadlu.

Mae IMT yn fath o hyfforddiant ymwrthedd ar gyfer eich cyhyrau anadlu. Gall defnyddio dyfais IMT helpu i gryfhau eich cyhyrau anadlu, a all eich helpu i wella eich anadlu ac i wella’n gyflymach.

Mae’r fideo canlynol yn dangos sut i ddefnyddio’r ddyfais hon:

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content