Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Ymarferion i’r arddwrn ar ôl anafu madruddyn y cefn

Mae’r ymarferion tenodesis hyn wedi’u hanelu at bobl sydd ag anaf C6 i fadruddyn y cefn, sef y rhai sydd â rhywfaint o symudiad llaw a braich. Mae’n caniatáu i bobl sydd heb symudiad bysedd gweithredol afael mewn gwrthrychau a’u rhyddhau gan ddefnyddio’r arddwrn.

Bend wrist upwards, bending fingers into a fist

Gafael Tenodesis

“Ystyr Gafael Tenodesis yw’r duedd naturiol i’ch bysedd gau pan fyddwch chi’n codi’ch arddwrn.

Er mwyn eich helpu i gyflawni’r afael hon, bydd eich Therapydd Galwedigaethol yn cynnig sesiynau therapi llaw gydag:

  • ymarferion goddefol arddwrn a llaw 
  • ymarferion ymestyn arddwrn gweithredol 
  • sblintio dwylo – sblintiau menig bocsio neu sblintiau gorffwys tenodesis 
  • rhaglen raddedig o ailhyfforddi gafael gan ddefnyddio gwrthrychau o faint, cyrhaeddiad a gweithgareddau gwahanol 
  • gemau adferol.

Ymarfer Gafael Tenodesis

Dechreuwch gyda’ch braich wrth eich ochr a phlygu eich penelin i 90 gradd neu ongl sgwâr. Cadwch eich llaw mewn safle hamddenol gyda chledr eich llaw yn wynebu i lawr.

Hand in a relaxed position with palm facing down

Plygwch eich arddwrn i fyny tuag at y nenfwd wrth blygu’ch bysedd tuag at gledr eich llaw i wneud dwrn.

Bend wrist upwards, bending fingers into a fist

Plygwch eich arddwrn i lawr tuag at y llawr cyn belled ag y gallwch chi gan sythu’ch bysedd yn ysgafn.

Dolenni Defnyddiol 

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content