Ymarferion Cryfder a Chydbwysedd

Gall y rhaglen ymarfer corff hon helpu i wella eich cydbwysedd, eich cryfder, eich ffitrwydd cyffredinol a’ch llesiant.

Er mwyn bod yn effeithiol, dylech gwblhau’r ymarferion a argymhellir gan eich therapydd BOB DYDD neu o leiaf 3 gwaith yr wythnos.

Gwyliwch y fideo rhagarweiniol hwn cyn rhoi cynnig ar unrhyw un o’r ymarferion hyn 

  • Cofiwch fynd ar eich cyflymder eich hun. Does dim rhaid cwblhau’r ymarferion i gyd ar unwaith.
  • Mae’n arferol teimlo rhywfaint o stiffrwydd yn eich cymalau a phoen yn y cyhyrau, bydd hyn yn lleihau wrth i chi ddod yn fwy cyfarwydd ag ymarfer corff.
  • PEIDIWCH Â RHUTHRO’R YMARFERION, cymerwch eich amser a gorffwyswch yn ôl yr angen.
  • DIOGELWCH: Peidiwch byth ag ymarfer gan ddal gafael ar wrthrych a allai symud; fel cadair neu ffrâm zimmer. Defnyddiwch rywbeth sefydlog fel wyneb cwpwrdd cegin bob amser.
  • Os byddwch yn teimlo mwy o boen, pendro, poen yn y frest neu ddiffyg anadl difrifol wrth ymarfer corff, STOPIWCH ar unwaith a chysylltwch â’ch Meddyg.
Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content