Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Therapi Galwedigaethol o fewn y Gwasanaeth Cleifion Mewnol Iechyd Meddwl Acíwt i Oedolion

Mae’r Tîm Therapi Galwedigaethol yn Hafan y Coed, Llandochau yn cynnwys Therapyddion Galwedigaethol a Thechnegwyr Therapi Galwedigaethol sy’n eich cefnogi os ydych yn glaf mewnol yn yr Uned Gofal Dwys Seiciatrig neu’r Gwasanaethau Iechyd Meddwl Acíwt i Oedolion.

Group of adults

Beth yw rôl Therapyddion Galwedigaethol mewn Gwasanaethau Cleifion Mewnol Iechyd Meddwl Acíwt i Oedolion?

Bydd y therapyddion galwedigaethol yn

  • gweithio gyda chi i osod nodau i’ch helpu i ail-gydio mewn galwedigaethau sy’n bwysig i chi
  • adolygu eich galluoedd a’ch nodau presennol, ar ôl gweithio gyda’r tîm, i weld a oes angen cefnogaeth bellach arnoch chi ar ôl bod yn ein gwasanaethau
  • cysylltu â’n gwasanaethau adsefydlu neu ein timau cymunedol os oes angen cymorth pellach arnoch i’ch helpu i barhau i weithio tuag at eich nodau ar ôl i chi gael eich rhyddhau o’n gwasanaeth.

Atgyfeiriadau
Gall staff ward sy’n gweithio gyda chleifion wneud cyfeiriadau at staff Therapi Galwedigaethol sy’n gweithio mewn gwasanaethau acíwt. Os oes gennych atgyfeiriad ar agor i’r Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol, gall staff sy’n rhan o’r atgyfeiriad gysylltu â’r staff Therapi Galwedigaethol i drafod anghenion asesu hefyd.

Cyswllt
Adran Therapi Galwedigaethol, Ysbyty Hafan y Coed, Llandochau, CF64 2XX
02921 824 888

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content