Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gofalu am eich Cymalau

Mae cyflyrau fel Arthritis Rhiwmatoid ac Osteoarthritis yn gallu achosi poen yn y cymalau. Pan fyddwch chi’n cael poen yn y cymalau, mae’r pethau rydych chi’n eu gwneud bob dydd yn gallu bod yn anodd a gwneud i’r boen deimlo’n waeth. Gallwch leihau’r straen ar eich cymalau drwy newid y ffordd rydych chi’n gwneud pethau bob dydd.

Dydy hyn ddim yn golygu peidio defnyddio’r cymalau. Drwy wneud newidiadau gallwch leihau’r straen arnyn nhw. Mae hyn yn lleihau poen a llid ac mae’n gallu eich helpu i deimlo’n llai blinedig.

Mae’r fideos canlynol yn dangos sut y gallwch leihau’r straen ar eich cymalau.

Gwneud tasgau bob dydd yn annibynnol

Mae ein tîm o Therapyddion Galwedigaethol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi gwneud fideos sy’n dangos sut y gallwch chi wneud pethau’n wahanol neu ddefnyddio teclyn i’ch helpu i reoli tasgau bob dydd yn haws.

Rheoli tasgau bob dydd

O dorri llysiau i agor jariau

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content