Gofalu am eich Cymalau

Mae cyflyrau fel Arthritis Rhiwmatoid ac Osteoarthritis yn gallu achosi poen yn y cymalau. Pan fyddwch chi’n cael poen yn y cymalau, mae’r pethau rydych chi’n eu gwneud bob dydd yn gallu bod yn anodd a gwneud i’r boen deimlo’n waeth. Gallwch leihau’r straen ar eich cymalau drwy newid y ffordd rydych chi’n gwneud pethau bob dydd.

Dydy hyn ddim yn golygu peidio defnyddio’r cymalau. Drwy wneud newidiadau gallwch leihau’r straen arnyn nhw. Mae hyn yn lleihau poen a llid ac mae’n gallu eich helpu i deimlo’n llai blinedig.

Mae’r fideos canlynol yn dangos sut y gallwch leihau’r straen ar eich cymalau.

Gwneud tasgau bob dydd yn annibynnol

Mae ein tîm o Therapyddion Galwedigaethol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi gwneud fideos sy’n dangos sut y gallwch chi wneud pethau’n wahanol neu ddefnyddio teclyn i’ch helpu i reoli tasgau bob dydd yn haws.

Rheoli tasgau bob dydd

O dorri llysiau i agor jariau

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content