Arthritis Rhiwmatoid

Mae Arthritis Rhiwmatoid (RA) yn gyflwr awtoimiwnedd, sy’n golygu bod system imiwnedd y corff yn ymosod ar feinwe iach. Mae hyn fel arfer yn effeithio ar y cymalau, y cyhyrau, y gewynnau a meinwe feddal. Mae’n gyflwr llidiol sy’n cael ei nodweddu gan boen, chwyddo a gwendid. Gall effeithio ar unrhyw ran o’r corff, ond fel arfer mae’n dechrau yng nghymalau bach y dwylo a/neu’r traed. Mae Arthritis Rhiwmatoid yn aml yn effeithio ar ddwy ochr y corff yn yr un ffordd, ond nid yw hyn bob amser yn wir.

Gwybodaeth Pwysig

Os byddwch yn sylwi ar chwyddo a phoen yn eich cymalau sy’n teimlo’n gynnes wrth i chi ei gyffwrdd, dylech gysylltu â’ch Meddyg Teulu, a all eich cyfeirio at Riwmatolegydd. Mae ymyrraeth gynnar yn allweddol i driniaeth lwyddiannus, felly peidiwch ag oedi cyn ceisio cymorth.

Beth mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn ei gynnig?

Os yw eich Meddyg Teulu wedi’ch cyfeirio at Riwmatolegydd Ymgynghorol bydd yn cynnal ymchwiliadau trylwyr er mwyn penderfynu a oes gennych Arthritis Rhiwmatoid a pha driniaeth sydd ei hangen arnoch. Efallai y cewch eich cyfeirio at wasanaethau eraill, megis:

Manylion Cyswllt

Os ydych yn meddwl bod angen i chi weld Rhiwmatolegydd, gwnewch apwyntiad gyda’ch Meddyg Teulu a gofynnwch am gael eich cyfeirio.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content